Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A vidékfejlesztés színtere a kistérség

Létrehozva: 2005. március 4.
Módosítás: 2005. március 7.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Kolber István tárca nélküli miniszter szerint a vidékfejlesztés célja az erőforrások kiaknázása és fenntartása. A magyar-holland vidékfejlesztési konferencián Veress József elmondta: áprilisra a parlament elé kerül a Nemzeti fejlesztési terv alapja, a fejlesztéspolitikai koncepció.

A vidékfejlesztési politika célja az erőforrások kiaknázása és fenntartása - jelentette ki Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter a Parlamentben megrendezett pénteki vidékfejlesztési konferencián. A magyar vidék helyzetét ismertetve a miniszter elmondta, jellemző az alacsony népsűrűség, az alacsony foglalkoztatás és jövedelemszint, az elvándorlás és a populáció öregedése, valamint a szolgáltatások hiánya

.

Ötmillió ember él vidéken hazánkban

Az Agrár- és vidékfejlesztési operatív program a 120 fő/négyzetkilométer népsűrűségnél alacsonyabb területekben és a tízezer fő alatti lakossággal rendelkező városokban határozta meg a vidék fogalmát. Ez jelenleg háromezer települést érint, amely Magyarország lakosságának 80 százaléka, ötmillió ember.

Kolber István elmondta, a terület- és a vidékfejlesztésnek összhangban kell állnia egymással. Míg a vidékfejlesztés, amely szorosan kötődik a mezőgazdasághoz, hatékony színtere a kistérség, addig a területfejlesztés stratégiáját régiós szinten érdemes kidolgozni.

Az ország közép- és hosszú távú stratégiáját az Országos területfejlesztési koncepcióban (OTK) fektették le, amelyben meghatározó szerep jut a régiókban élő szakembereknek. Az OTK öt fontos célt tartalmaz, ezek a területi versenyképesség növelése, a területi felzárkóztatás, a területek fenntartható fejlődése, a feladatok decentralizálása és a régiók uniós integrálása.

Kolber István szerint a 2007-2013 közötti uniós költségvetési időszakra vonatkozó Nemzeti fejlesztési terv Regionális operatív programjában nagy hangsúlyt kell fektetni a vidéki és települési infrastruktúra fejlesztésére, a falusi turizmus fellendítésére, a távközlési hálózat korszerűsítésére, a falu és a város kapcsolatának javítására, valamint a mezőgazdaság mellett az új gazdasági tevékenységek támogatására.

A miniszter felhívta a figyelmet az uniós és a nemzeti támogatások minél hatékonyabb felhasználásának fontosságára. Fontosnak tartotta, hogy a fejlesztési programok projektjei között sorrendet kell felállítani annak függvényében, hogy az elmaradottabb régiók számára mely fejlesztések járnak a legnagyobb előnnyel.

Hollandiában már zajlik a szerkezetváltás

A holland agrár- és vidékfejlesztési minisztérium közigazgatási államtitkára reményét fejezte ki előadásában, hogy Magyarország mihamarább eléri azt a fejlesztési szintet, hogy igénybe vehesse a holland technológiát. C. J. Kalden a holland példát ismertetve elmondta, hogy országukban jelenleg folyamatban van a szerkezetváltás, amihez igyekeznek az eddigi tapasztalatokat és tudást felhasználni.

Hollandiában a miniszter szerint sikerült áttérni az integrált, területi sajátosságokhoz alkalmazkodó megközelítésre, amely a szociális, a gazdasági és a környezetvédelmi szempontokat egységben kezeli.

Áprilisban a parlament elé kerül a fejlesztéspolitikai koncepció

Már a második Nemzeti fejlesztési terv (NFT) előkészítő szakaszában kulcsszerep jut a partnerségnek és a párbeszédnek - hangoztatta Veress József , a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára. A tervezésben a kormányzat szándékai szerint a régiók szakértői aktív szerepet vállalnának, hiszen érdekükben áll a kidolgozásban való részvétel.

Veress József elmondta, amíg az első fejlesztési tervben 150 milliárd forint állt rendelkezésre, addig a 2007 és 2013 közötti ciklusra vonatkozó NFT keretében 15 ezer milliárd forint forrást használhat fel az ország fejlesztési célokra.

A politikai államtitkár elmondta, a fejlesztési célokat és feladatokat a piaci tőke határozza meg. Veress József szerint a terület- és vidékfejlesztési feladatokat decentralizálni kell, az önkormányzatoknak és a kistérségeknek kell a fejlesztési feladatok mozgatóivá válniuk, mivel a tervezési és a végrehajtási feladatokban ők ismerik legjobban a térségi problémákat.

Veress József a tervezési folyamat fázisait ismertetve elmondta, hogy áprilisra elkészül és a parlament elé kerül a fejlesztéspolitikai koncepció, amely az NFT alapja. Őszre véglegessé válik az NFT 2 szövege, amely alapján elkészülhet az operatív programok első verziója.

Jövő év elején az elkészült fejlesztési tervet a kormány benyújtja az Európai Uniónak, amely 2006 végére jóváhagyhatja azt, hogy 2007-ben megkezdődhessen a terv végrehajtása, a pénzek felhasználása. Veress József az előadását azzal zárta, hogy az elkövetkezendő időszak a párbeszéd és az együttműködés készségéről és képességéről fog szólni.

Ugrás vissza Ugrás vissza...