Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az igazságügyi miniszter válasza az ombudsmani jelentésre

Cikk:

Jogszabályi változtatások szándékáról, informatikai fejlesztésről, a szakértők létszámának növeléséről, a szakvélemények elkészítésének tervezett meggyorsításáról is tájékoztatta az ombudsmant az igazságügyi miniszter. Trócsányi László azokra a megállapításokra reagált, amelyeket Székely László alapjogi biztos ez év júliusában kiadott jelentésében tett közzé a szakvélemények határidejének túllépéséről, a szakértői bizonyítás, a szakértők kiválasztásának problémáiról. 

Közigazgatási és büntetőügyekben egyaránt tapasztalható, hogy az eljárások elhúzódását sok esetben a nem megfelelő szakértő kiválasztása, esetleg a hiánya, a szakértői intézetek leterheltsége, valamint a szakvélemény késedelmes előterjesztése okozza, illetve okozhatja – mutatta ki az ombudsmani vizsgálat. A biztos elégtelennek találta az igazságügyi ingatlan-értékbecslők képesítési követelményeinek és tevékenységének, valamint a közigazgatási perekben a szakértői bizonyításnak a szabályozását is. Székely László felkérte a minisztert, fontolja meg az igazságügyi szakértői névjegyzék adattartalmának megújítását, a közigazgatási perekben a szakértői bizonyításra irányadó jogszabályi rendelkezések kiegészítését, pontosítását, valamint a szakértők létszámának emelését.

Az igazságügyi szakértői tevékenység átfogó, komplex szemléletmódú vizsgálatát és megújítását a biztos annak érdekében javasolta, hogy a bírósági eljárások ésszerű határidőn belül befejeződjenek.

A miniszter válaszában arról tájékoztatta az alapvető jogok biztosát, hogy valamennyi igazságügyi szakértői szakterületen 2015-ben tervezik az értékbecslés felülvizsgálatát és a normaszövegek véleményezésébe az alapvető jogok biztosa hivatalát is be kívánják vonni. A minisztérium megkezdte a polgári perrendtartás átfogó megújításával kapcsolatos előkészítő munkálatokat is.  Ennek keretében megfontolják azt is, miképpen lehet feloldani a bíróság által kirendelt szakértő és a közigazgatási eljárásban felkért szakértő álláspontja közötti esetleges ellentmondásokat. A közigazgatási perekben pedig - jogalkalmazási bizonytalanság esetében - indokolt lehet a szakértők együttes meghallgatása, a szakmai álláspontok ütköztetése.

Az igazságügyi miniszter szerint is szükséges, hogy a szakértői névjegyzék több információt tartalmazzon, és hogy informatikai fejlesztés eredményeként könnyebben lehessen benne keresni. A minisztérium megvizsgálja továbbá, miként lehetne elérni, hogy a kiemelt területeken több és jobban fizetett legyen az államilag foglalkoztatott szakértő. Ugyancsak keresik a kormányzati szintű egyeztetések megszervezésének lehetőségét a főbb szakértő-kirendelő szervekkel annak érdekében, hogy a szakvélemények határidőben készüljenek el.

Ugrás vissza Ugrás vissza...