Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az ombudsman és volt nemzeti parki vezetők együttes közleménye

Cikk:

A jövő nemzedékek szószólója kérésükre konzultált nemzeti park igazgatóságok  nagy szakmai tapasztalattal és tekintéllyel bíró korábbi vezetőivel, és megbeszéléseik eredményeképpen együttes közleményben kérik a Kormányt, hogy gondolja újra az állami földek hasznosításával kapcsolatos álláspontját.

Az állami földvagyon hasznosításáról szóló törvényjavaslat szerint a kormány azt kívánja elérni, hogy az állami tulajdonú földek hasznosítása egységes tulajdonosi joggyakorlás keretében, egységes hasznosítási elvek mentén történjen.

Ez utóbbi célkitűzés azonban az Alaptörvényben kiemelt védelemben részesített természeti értékek megóvása szempontjából aggályos. A védett természeti területeken folytatható tevékenységek esetében ugyanis a gazdálkodás fő szempontja nem a gazdasági haszon elérése, mint a mező- és erdőgazdálkodásban általában. Ezeken a földeken olyan hasznosításra van szükség, amely a terület jellegzetességeihez igazodva – pl. őshonos állatokkal való legeltetéssel vagy biogazdálkodással – a természetes folyamatok fennmaradását, illetve helyreállítását segíti elő.

Az Alaptörvényben megfogalmazott természetvédelmi célok eléréséhez, valamint az egészséges környezethez való jog érvényesítéséhez olyan szabályozásra van szükség, melyek a védett természeti területeknél a természeti értékvédelmet előnyben részesíti a gazdasági célú hasznosítással szemben.

Korábbi alkotmánybírósági határozatok szerint a természetvédelmi cél legbiztosabban úgy érvényesíthető, ha a vagyongazdálkodást olyan állami szakmai szervezetre bízzák, amelynek alapfeladata a természeti értékek védelme. A nemzet közös örökségét képező, országos szinten védett természeti területek ebből a megfontolásból maradtak, illetve az utóbbi két évtizedben kerültek részben újra állami tulajdonba, konkrétan a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésébe. A nemzeti park igazgatóságok a gyakorlatban is igazolták e megközelítés helyességét. Eredményeik alapján szakmai elismertségük, presztízsük nemzetközi szinten is számottevő.

Jól működő rendszereket csak alapos indokkal célszerű átalakítani. Az állami földvagyon-hasznosítás jogi-intézményi kereteinek esetleges megváltoztatásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a védett természeti területek esetében megmaradjon a természeti értékek védelmének elsődlegessége. A törvényjavaslat ellenben úgy utalná a védett területek vagyonkezelését a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez, hogy az annak tevékenységét szabályozó birtokpolitikai elvek között meg sem jelenik a természetvédelem.

Ezzel szemben a nemzeti park igazgatóságoknak törvényi kötelezettsége a védett és védelemre tervezett természeti területek természeti értékeinek megőrzése, fenntartása, gyarapítása, helyreállítása, amely feladatukat az elmúlt évtizedekben hitelesen, átláthatóan és eredményesen teljesítették. Mint azt a jövő nemzedékek szószólója tavaly decemberben kiadott a "Nemzeti Parkok mint a természeti és kulturális értékek őrzői a jövő nemzedékek számára" című elvi állásfoglalásában megállapította: a nemzeti park igazgatóságok által végzett természetvédelmi vagyonkezelés alkotmányos garanciát teremt és a biodiverzitás, honos növény- és állatfajok, erdők, vízkészlet, a termőföld, valamint a kulturális örökség megőrzése szempontjából kulcsfontosságú.

A fentiekre tekintettel kérjük a törvényjavaslat visszavonását és olyan átdolgozását, ami intézményes garanciákat kínál a természeti értékek alkotmányos védelmének érvényesülésére.

Dr. Szabó Marcel, a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes és
Dr. Aradi Csaba, Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
Dr. Baross Gábor, Aggteleki Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
Buzetzky Győző, Aggteleki Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
Dr. Iványosi Szabó András, Kiskunsági Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
Kállay György, Kiskunsági Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
Dr. Szabó Sándor, Duna-Ipoly Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
Dr. Temesi Géza, Kiskunsági Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
Dr. Vajna Tamásné, Kiskunsági Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
Dr. Tölgyesi István, Kiskunsági Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója
 

Ugrás vissza Ugrás vissza...