Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Jobb személyi és tárgyi feltételeket igényel a betegjog

Létrehozva: 2003. június 24.
Módosítás: 2003. december 12.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának nemrég napvilágot látott jelentése szerint az állampolgárok és az intézmények is elfogadták a betegjogi képviselőket. Az ombudsman szerint nincsenek súlyos visszásságok, de anyagi, tárgyi és személyi feltételeik javítását javasolja a szakminiszternek.

Két és fél évvel a betegjogi képviselői rendszer kiépítése után mára látható, hogy e munka komolyabb személyi és tárgyi feltételeket igényel - állapította meg kedden közzé tett jelentésében az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, aki szerint indokoltnak látszik a betegjogi képviselők státusának átfogó rendezése és javadalmazásuk jelentős növelése.

Lenkovics Barnabás - az egyik megyében működő betegjogi képviselők panaszának vizsgálatát kiterjesztve - országos szinten mérte fel a jogintézménnyel kapcsolatos gyakorlatot, a felmerült problémákat - olvasható a jelentést összegző közleményében.

Emberi méltóságukban sértett betegek

A vizsgálat alkotmányos jogokkal összefüggésbe hozható súlyos visszásságot nem tárt fel, rávilágított ugyanakkor azokra a hiányosságokra és ellentmondásokra, amelyek a jogintézmény meggyökeresedését, további fejlődését lassítják vagy akadályozzák.

Mint írja, a leggyakoribb panaszok közé sorolható - és a betegek által a legnehezebben tolerálható - az emberi méltósághoz való jog megsértése. Az ezzel összefüggő panaszok zömében az indokolatlan várakoztatást, a durva és megalázó hangnemet, bánásmódot és a vizsgálatok alkalmával elszenvedett szeméremsértést sérelmezik a betegek.

A tájékoztatás hiánya a másik fő panaszforrás

Lenkovics Barnabás a második jellegzetes panaszcsoportnak a tájékoztatás hiányát nevezi: nincs vagy elégtelen a kommunikáció a beteg és az orvos között, gyakran nem tekintik egyenjogú partnernek a beteget, aki pedig jogi értelemben (mint megbízó) "az ügy ura".

Ezen belül külön csoportként említi az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogával összefüggő panaszokat. A betegek gyakran a betegjogi képviselőkön keresztül kényszerülnek kérni az egészségügyi dokumentáció másolatát.

Hiányos önrendelkezési jog

Az országgyűlési biztos rámutat arra, hogy az önrendelkezési jog gyakorlása mind tartalmilag (a megfelelő tájékoztatás és kellő ismeretek hiányában) mind formailag (a dokumentálás szempontjából) gyakran hiányos.

Mint megállapította, a betegjogi képviselők gyakorlatában növekszik azoknak az eseteknek a száma, amikor sikerül az orvos és a beteg, intézmény és beteg között békés, kompromisszumos megoldást létrehozni.

Elfogadták a betegjogi képviselőket

Lenkovics Barnabás általános tapasztalatnak nevezi, hogy az intézményvezetők a betegjogi képviselők észrevételeit kedvezően fogadják, elfogadják a javaslatokat és megteszik az azokkal kapcsolatos, hatáskörükbe tartozó intézkedéseket.

A kölcsönös együttműködés során kialakulónak látszik az a kapcsolatrendszer, amelyben a betegjogi képviselő konfliktusoldó képességével a közvetítő szerepét töltheti be a szolgáltató és betege között - közölte.

Munkaarányos juttatásokat

Álláspontja szerint - a megfelelő minőségű munkaerő megtartása érdekében - indokoltnak látszik a betegjogi képviselők státusának átfogó rendezése, javadalmazásuk jelentős növelése, mivel a megbízási díj nem arányos a munka mennyiségével, minőségével és a vele járó felelősséggel, sőt olykor még a működési költségeket sem fedezi.

Úgy látja: jogi státusuk megerősíthető területi, illetve intézményi miniszteri biztosokká minősítésükkel, autonóm betegjog-védelmi (speciális "fogyasztóvédelmi") felügyelőséggé fejlesztésükkel vagy akár az országgyűlési biztosi intézménybe való integrálásukkal, ami politikai döntés kérdése.

Mindezekre figyelemmel az ombudsman felhívta az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter figyelmét, hogy a betegjogi képviselők jogintézményének működésében tapasztalható hiányosságok és ellentmondások kiküszöbölése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Ugrás vissza Ugrás vissza...