Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:George Bush nyilatkozata az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója alkalmából

Cikk:

George Bush amerikai elnök az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója alkalmából nyilatkozatban köszöntötte a magyarokat. A nyilatkozat teljes szövege megjelent a washingtoni Fehér Ház honlapján.
A magyar forradalom 50. évfordulója
Az Amerikai Egyesült Államok elnökének nyilatkozata
A magyar forradalom 50. évfordulóján azokat a magyarokat ünnepeljük, akik szabadságuk kikövetelésére szembeszálltak egy birodalommal; nagyra értékeljük az Egyesült Államok és Magyarország barátságát, és megerősítjük azt a közös szándékunkat, hogy segítünk a világ népeinek szabadságuk kivívásában. 
A magyar demokrácia története jól példázza a szabadság diadalát a zsarnokság felett. A magyar nép 1956 őszén változást akart, több tízezer diák, munkás és más állampolgár bátran vonult végig az utcákon, követelve a szabadságot. Noha szovjet harckocsik kegyetlenül eltiporták a magyar felkelést, a szabadság vágya tovább élt, és 1989-ben Magyarország lett az első olyan kommunista ország Európában, amely végrehajtotta az átmenetet a demokráciába. A magyarországi események tanulsága egyértelmű: a szabadság késleltethető, de meg nem tagadható. Ma már demokratikus választásokat tartanak ebben a szép országban, bevezették a piacgazdaságot, és a példa világszerte milliókat lelkesít.
Az Egyesült Államok hálás a két ország közötti szívélyes viszonyért és azokért az erőfeszítésekért, amelyeket Magyarország tesz a szabadság és a demokrácia meghonosításáért a világ olyan helyein, mint a Balkán, Irak, Afganisztán vagy Kuba. A szabadság áldásainak megismertetésével Magyarország segít a béke alapjainak lerakásában a jövő nemzedékei javára.
Az évforduló megünneplése alkalmával köszönetet mondunk azért is, hogy az amerikai magyarok oly sokféle módon gazdagították és erősítették országunkat. Szellemükkel és állhatatos munkájukkal ők is gyarapították Amerika erejét, sikereit, fellendülését, és bátorságuk, elkötelezettségük továbbra is ösztönzőleg hat ránk.
Ez alkalomból én, George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok elnöke az Egyesült Államok alkotmánya és törvényei által rám ruházott hatalmamnál fogva 2006. október 23-át a magyar forradalom 50. évfordulója tiszteletére az elismerés napjává nyilvánítom. Arra buzdítok minden amerikait, hogy az alkalomhoz méltó ünnepségekkel és rendezvényekkel emlékezzen meg erről a napról.
Ugrás vissza Ugrás vissza...