Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Új támogatások a foglalkoztatás javításához

Létrehozva: 2006. március 25.
Módosítás: 2006. március 27.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Új, a foglalkoztatást javító támogatási formák is szerepelnek a humánerőforrás-fejlesztési operatív program utódjaként jelenleg tervezés alatt álló emberi erőforrások fejlesztése operatív program javasolt intézkedései között. A foglalkoztatási tárca várja a szociális partnerek véleményét.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium társadalmi vitára bocsátotta az emberi erőforrások fejlesztése operatív program első munkaanyagát, hogy a szociális partnerek véleményét már a további tervezés során is felhasználhassa. A munkaanyagban hangsúlyozottan csak ötletként, s nem végleges javaslatként vázol fel a szaktárca több új támogatási formát.
A múlt év őszétől alkalmazott startkártya fenntartása is szerepel a javaslatban. A feltételek a jelenlegiek: 15, illetve 25 százalékos járulékfizetés, a minimálbér másfél-, illetve kétszeres mértékéig történő igénybevételi határ. Kiegészítésként a terv ugyanakkor megjegyzi, hogy a gyermeknevelést követően elhelyezkedőknél hasonló járulékkedvezménnyel kellene ösztönözni a foglalkoztatást.
Munkatapasztalat-szerzési lehetőség
Új lenne az egy vagy két negyedéves időtartamra szóló munkakipróbálás intézménye is. Ennek révén a munkáltatók továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül kaphatnák meg a teljes bérköltséget, ha a szaktárca által meghatározott szakmákban lehetőséget adnának a fiataloknak a munkatapasztalat megszerzésére, majd tevékenységüket egy minősítő dokumentummal értékelnék. Ez hasonlít az ösztöndíjas foglalkoztatásra, amely keretében kezdetben 50 százalékos járulékkedvezményt vehetett igénybe a munkáltató, később a Startkártyaprogram szerinti nagyobb kedvezményhez is hozzájuthatott. Az ösztöndíjas foglalkoztatás során önálló munkakörrel nem lehet megbízni a fiatalt, felkészítése kidolgozott terv szerint történik, egy kijelölt személy segíti szakmai és munkatapasztalat szerzését, majd a munkavégzésével kapcsolatos eredményeket a munkáltató a további foglalkoztatóknak ajánlólevélben foglaltja össze.
Az 50 év felettiek elhelyezkedését segítené a fiataloknál is már javasolt, egy vagy két negyedéves időszakra szóló munkakipróbálás intézménye. A bérköltség átvállalásán kívül az 50 év felettiek a készségeikre, képességeikre építő felkészítésen, továbbképzésen vehetnének részt. Az állami foglalkoztatási szolgálat munkatársai pedig felkeresnék a térség munkáltatóit, hogy tisztázzák, van-e fogadókészség az érintettek foglalkoztatására.
További járulékkedvezmények
A javaslat szerint a mikro-, kis- és közepes vállalkozások továbbra is elnyerhetnék a jelenlegi, egy évre szóló teljes járulékmentességet, ha a most is érvényes szabályok szerint legalább három hónapja regisztrált álláskeresőt alkalmaznak. Feltétel, hogy további egy évig már járulékfizetéssel is foglalkoztassák ezeket a munkavállalókat.
A javasolt továbbfejlesztés, hogy ez a vállalkozási kategória, amennyiben szakképesítéssel, középfokú végzettséggel nem rendelkező, tehát egyébként nehezebben elhelyezkedő munkavállalót vesz fel, akkor másfél évig csak 15 százalékos járulékot kell teljesítenie. Ugyanezt a kedvezményt vehetné igénybe akkor is, ha 50 év feletti regisztrált álláskeresőt alkalmazna.
Vállalkozói felkészítő program
Új forma lehetne a javaslat szerint a diplomás, szakképzett fiatalok felkészítése vállalkozásban való részvételre. Ezt a programot a gazdasági tárcával, a helyi kamarákkal közösen indítaná a munkaügyi minisztérium. Az érdekeltek kis csoportokban készülnének fel egy cégnél vagy több egymással kapcsolatban álló vállalkozásnál, üzleti ötleteket dolgoznának ki. Ha ezek az ötletek jónak minősíthetők, akkor hozzájárulást nyerhetnének el az alaptőkéhez, akár több évre szóló tanácsadást, segítséget a helyi kamarától.
Ugrás vissza Ugrás vissza...