Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Benyújtotta a kormány az új honvédelmi törvényjavaslatát

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2011. június 10.
Forrás: MTI

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A kormány pénteken benyújtotta az Országgyűlésnek az új honvédelmi törvényjavaslatát, egyben indítványozta annak sürgős tárgyalásba vételét. A javaslat az önkéntes tartalékosi rendszer fenntartásának, a fegyver nélküli katonai szolgálat visszaállításának, valamint a polgári védelmi kötelezettség kettős célú teljesítésének jogi kereteit kívánja kialakítani.

A javaslat szerint a készülő sarkalatos jogszabály az új alaptörvénnyel egy időben, 2012. január elsején lépne életbe. Az új honvédségi törvény előterjesztésével a kormány az alaptörvény sarkalatos törvényi felhatalmazásainak kíván megfelelni. A benyújtott törvényjavaslat nem tartalmazza az alaptörvényben már szabályozott kérdéseket. Az új alaptörvény a kötelezettség körében továbbra is fenntartja a békeidőszaki önkéntességen alapuló haderő koncepcióját, azonban megjelöli, hogy annak részeként Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert is fenntart. Az új alaptörvény tartalmazza a katonai szolgálati kötelezettséget, amely lehet fegyveres, vagy lelkiismereti ok miatt fegyvertelen katonai szolgálat is. Utóbbiakat azonban csak rendkívüli állapotban, vagy az Országgyűlés döntése szerint megelőző védelmi helyzetben lehetséges teljesíteni a jövőben is.

A készülő jogszabály szerint nem hívható be katonai szolgálatra - mások mellett - az a hadköteles, aki 18. életévét még nem töltötte be, katonai szolgálatra alkalmatlan, vagy aki saját háztartásában legalább három kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Ugyancsak felmentést kap a szolgálat alól, aki a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekét egyedül tartja el, vagy az a hadköteles, aki már a megelőző évben betöltötte 40. életévét.

A törvényjavaslat négy részből és 10 fejezetből áll. Az első rész a honvédelem alapjait, a második rész a Magyar Honvédség működését, a harmadik rész a rendkívüli intézkedéseket, a negyedik pedig a záró rendelkezéseket tartalmazza. A honvédelmi adatkezelést, valamint a tényleges állományú katonák szolgálatteljesítését külön törvények fogják szabályozni. Utóbbi jogszabályok - a tervek szerint - szintén 2012. január elsején lépnének hatályba.

A törvény életbelépésével hét korábbi törvény veszti hatályát. A törvényjavaslatot a kormány nevében a honvédelmi miniszter nyújtotta be, annak sürgős tárgyalásba vételét a közigazgatási és igazságügyi miniszter kezdeményezte.

Ugrás vissza Ugrás vissza...