Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tájékoztatás az inNOVA Portal rendszeren tervezett karbantartásáról

Az inNOVA Portál rendszeren tervezett karbantartás miatt 2019.10.21. 07:00-09:00 között az on-line űrlapkitöltés és benyújtás szolgáltatás nem elérhető.
Az ÁNYK űrlapok elérhetőségét a karbantartás ideje alatt is biztosítjuk.

MORZSÁK

TARTALOM:Vitára bocsátották a katonai alapismeretek tantárgy témaköreit

Létrehozva: 2012. április 16.
Módosítás: 2012. április 16.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Bőséges témát kínál a középiskoláknak a nemzeti erőforrás minisztere abban a rendelettervezetben, amely a katonai alapismereteket közismereti, választható érettségi tantárgyként határozza meg. A jogszabálytervezetet 2012. április 27-ig lehet véleményezni.

Megfogalmazott céljai és feladatai szerint a tantárgy arra vállalkozik, hogy a középiskolás diákok

  • megismerjék a hazánkat fenyegető biztonságpolitikai kockázatokat, ezek függvényében megértsék a honvédelem szükségességét,
  • megismerjék hazánk honvédelmi rendszerének fontosabb elemeit, azok működését, legyenek tisztában az állampolgárok honvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeivel, megértsék, hogy mit jelent napjainkban a hazafiság és a hazaszeretet,
  • megismerjék a Magyar Honvédség helyét és szerepét a honvédelem rendszerében, a NATO-ban és Európai Unióban, megértsék, hogy a NATO és az Európai Unió milyen biztonsági garanciákat jelent hazánk - ezen belül minden állampolgár- számára,
  • megismerjék a Magyar Honvédség feladatrendszerét, felépítését, fontosabb haditechnikai eszközeinek jellemző adatait,
  • szerezzenek ismereteket, életszerű tapasztalatokat a szerződéses, a hivatásos és az önkéntes tartalékos katonák tevékenységéről, életéről, problémáiról és sikereiről, szert tegyenek az általános katonai ismereteken belül olyan gyakorlati ismeretekre, amelyek segítenek fejleszteni az önfegyelmet, a kitartást,
  • szert tegyenek olyan általános katonai műveltségre, amely segíti őket eligazodni a napi történésekben, ismerjék katasztrófahelyzetben és tömeges balesetekben szükséges elsősegélynyújtó feladatokat, valamint a katonák harctéri egészségügyi ellátási rendszerét,
  • motiváltak legyenek a katonai pálya választására, az ehhez szükséges ismeretek és képességek elsajátítására, rendelkezzenek információval a katonai pályákkal összefüggő továbbtanulás lehetőségeiről.

A tervezet melléklete több mint 40 oldalon keresztül, konkrét pontokba szedve sorolja mindazokat a témaköröket, követelményeket, értékelési szempontokat, amelyek felhasználásával a középiskolai oktatásban az intézményesített honvédelmi felkészítés megvalósulhat.

A tervezet a kormany.hu tematikus oldaláról letölthető, és a minisztérium jogalkotási email-címére írt levélben véleményezhető 2012. április 27-ig.

Ugrás vissza Ugrás vissza...