Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tájékoztatás az inNOVA Portal rendszeren tervezett karbantartásáról

Az inNOVA Portál rendszeren tervezett karbantartás miatt 2019.10.21. 07:00-09:00 között az on-line űrlapkitöltés és benyújtás szolgáltatás nem elérhető.
Az ÁNYK űrlapok elérhetőségét a karbantartás ideje alatt is biztosítjuk.

MORZSÁK

TARTALOM:Pályázat Magyarország külföldi népszerűsítésére

Létrehozva: 2005. szeptember 12.
Módosítás: 2005. szeptember 12.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A Külügyminisztérium szeptember végi beadási határidővel pályázatot hirdet Magyarország értékeinek külföldi megismertetésére. A nyertes pályázók háromszázezer és ötmillió forint közötti forráshoz juthatnak.
A Külügyminisztérium szeptember 30-ai határidővel pályázatot hirdet Magyarország értékeinek külföldi megismertetésére, az országkép formálására - a Külügyminisztérium, illetve a magyar külképviseletek tevékenységével összefüggően - különös tekintettel a társadalom, a politika, a gazdaság, a történelem, a tudomány, a kultúra területére.
Támogatott tevékenységi körök
A legalább 300 ezer, legfeljebb ötmillió forintos elnyerhető támogatási összeg felhasználható könyvkiadásra vagy lapkiadásra, elsősorban idegen nyelven megjelenő folyóirat vagy időszaki kiadvány formájában. Felhasználható még idegen nyelvű feliratozással is ellátott időszaki kültéri vagy beltéri kiállítás kidolgozására és megvalósítására. A kiállításoknál fontos a könnyű szállíthatóság.
A forrásból film is készíthető, olyan DVD vagy CD-ROM, amely elsősorban idegen nyelven, legfeljebb húsz percnyi időtartamban mutatja be hazánk értékeit. Ugyanígy CD-ROM is készíthető
Finanszírozható nemzetközi tanácskozás, szeminárium vagy rendezvény Magyarországon vagy külföldön, valamint a Külügyminisztérium tevékenységével összefüggő kiemelkedő jelentőségű külföldi eseményen történő részvétel, nem kereskedelmi jellegű produkcióval. Egy pályázó több tevékenységi körre is benyújthat pályázatot.
A pályázók köre
Pályázatot benyújthat olyan működő társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, ezek szövetsége, közhasznú társaság, egyesület, amelynek céljai összeegyeztethetőek a pályázati kiírás céljaival, és amelyet Magyarországon vettek nyilvántartásba 2003. január 1-je előtt. Olyan működő gazdálkodó szervezet, amelyet 2003. január 1-je előtt Magyarországon jegyeztek be, mérleg szerinti eredménye és üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a pályázat benyújtását megelőző két év mindegyikében pozitív volt és tevékenységi körében szerepel a megpályázott tevékenység, továbbá vállalja, hogy a megpályázott tevékenységet non-profit tevékenység körében (azaz önköltségi értéken) végzi. Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pártok, biztosító egyesületek, egyházak, köztestületek.
Már megvalósult tevékenységre nem nyújtható támogatás. A megpályázott tevékenység megvalósításának kezdete a támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb hatvan nap, befejezésének határideje: 2006. május 1. A pályázat nyerteseinek nevét, a nyertes projekt megnevezését és a támogatás összegét a Külügyminisztérium honlapján közzéteszik.
Nyomtatva és elektronikusan kell benyújtani
A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani. Regisztrációs díj nincs. A pályázatot magyar nyelven, az űrlap és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Az űrlap tartalmában nem változtatható meg. A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát: KÜM-2005 SKTF . A pályázati űrlap a Külügyminisztérium honlapjáról letölthető.
A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információkért kizárólag írásban lehet a Külügyminisztérium Sajtó, Kulturális és Tudományos Főosztályának Titkárságához (fax: 458-1901, e-mail: titkarsag.sktf@kum.hu ) fordulni.
A pályázati űrlapot és a csatolt dokumentumokat egy eredeti példányban, a pályázó által minden lapon szignáltan vagy aláírtan és egy másolati példányban, továbbá elektronikus formában (floppy vagy CD) zárt borítékban kell benyújtani a Külügyminisztérium Sajtó, Kulturális és Tudományos Főosztályának Titkárságára.
Cím: Külügyminisztérium
Sajtó, Kulturális és Tudományos Főosztály Titkársága
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
Ugrás vissza Ugrás vissza...