Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Négypárti nyilatkozat a kirekesztés ellen

Létrehozva: 2004. október 11.
Módosítás: 2004. október 12.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Országgyűlés hétfőn politikai nyilatkozatot fogadott el a szélsőséges eszmék ellen és a polgári értékek védelmében. A képviselők jóváhagyták a Magyar Távirati Iroda kétéves tevékenységéről szóló beszámolót, és megtárgyalták a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény módosítására tett javaslatot.
Az Országgyűlés hétfőn 337 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással politikai nyilatkozatot fogadott el a nyilas hatalomátvétel évfordulójára, október 15-re tervezett demonstráció kapcsán. A dokumentumban a képviselők kijelentik: az alkotmánnyal szöges ellentétben áll mindennemű önkényuralmi ideológia, és minden, faji, nemzeti, vallási, politikai vagy társadalmi származás szerinti kirekesztés.
"A Szálasi Ferenc vezette nyilaskeresztes nemzetiszocialista mozgalom a demokrácia, az egyetemes emberi jogok és polgári értékek talaján álló jogállam eszméjének egyik legádázabb, legkártékonyabb és legvérszomjasabb ellensége volt" - olvasható a nyilatkozatban.
Folytatódott a vita a privatizációról
A napirend előtti felszólalások sorában Herényi Károly frakcióvezető elmondta: privatizációra szükség van, az MDF csak a túlzott, indokolatlan gyorsasággal nem ért egyet egyes vagyonelemek esetében. Hozzátette: ellenzik a Paksi Atomerőmű, a Zsolnay porcelángyár, valamint a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. értékesítését is.
Draskovics Tibor pénzügyminiszter közölte: senki nem akarja privatizálni a Paksi Atomerőművet, így nem érdemes arról vitatkozni. Hozzátette: a Nemzeti Tankönyvkiadó nem folytat közszolgáltatást, tehát nem érdemes úgy tekinteni, hogy speciális tevékenységet folytat.
Nem leszünk nettó befizetők
Magyarország nem lesz nettó befizetője az Európai Uniónak - jelentette ki a közösségi támogatások eddigi eredményeit ismertetve az európai ügyek tárca nélküli minisztere. Baráth Etele közölte: Magyarországnak az elmúlt tíz évben a PHARE és az ISPA uniós előcsatlakozási alapból 500 milliárd forintnyi bevétele volt, ami a diákok jövőjét, az esélyegyenlőséget, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, a fogyasztóvédelmet, az élelmiszerbiztonságot, a katasztrófavédelem és a határátkelőhelyek fejlesztését, a bíróságok ügyintézésének gyorsítását, a környezetvédelmi beruházásokat, a vasútvonalak, úthálózatok korszerűsítését, a civil társadalom erősödését szolgálta.
Elfogadták az MTI tevékenységéről szóló beszámolót
Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Távirati Iroda Rt. 2002. évi és 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A 2002-es beszámolóhoz kapcsolódó - 347 igen szavazattal elfogadott - országgyűlési határozat szerint a parlament az abban szereplő mérleg- és eredmény-kimutatást jóváhagyja, és hozzájárul a mérleg szerinti eredmény - 142 383 ezer forintos veszteség - a korábbi évek eredménytartalékával szembeni elszámolásához. A 2003. évi beszámolóhoz kapcsolódó határozat - amelyet 199 igen és 144 nem szavazattal fogadott el a Ház - 137 955 ezer forintos veszteségnek a korábbi évek eredménytartalékával szembeni elszámolásához járul hozzá.
Előtérben a társadalompolitika
Az Országgyűlés késő este megtárgyalta a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatot, amely az új kormány strukturális változásait tükrözi. Ellenzéki oldalról főleg az önálló Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium megszüntetését kifogásolták, ami az alkotmányügyi bizottság kisebbségi véleményében is kifejeződött.
Gál J. Zoltán , a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára expozéjában az "igazságosabb és gyarapodó Magyarország" célkitűzésével indokolta a változtatásokat. Kiemelte a társadalompolitika prioritását, ami szerinte megnyilvánul az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium létrejöttében. Az államtitkár előrelépésnek nevezte az önálló egészségügyi tárca létrehozását is.
A sport ügyéről szólva Gál J. Zoltán kifejtette, hogy az Gyurcsány Ferenc miniszterelnök "személyes ügye", és a sporthivatal létrejötte - a kancelláriaminiszter felügyeletével - a sportügyek megfelelő szintű képviseletét jelenti.
Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Unió május 1-je után külügyből belüggyé vált, így megjelenik a kormányban az európai ügyek tárca nélküli minisztere, és a külgazdaság a Külügyminisztériumból a gazdasági tárcához kerül.
Gál J. Zoltán szólt a Miniszterelnöki Hivatal "egyszerűsítéséről" is: megszűnik a közpénzügyi államtitkárság; a Határokon Túli Magyarok Hivatala a külügyi, míg az etnikai, kisebbségi ügyek az esélyegyenlőségi tárcához kerülnek. Szintén az esélyegyenlőségi tárcához kerül a gazdasági minisztériumtól a fogyasztóvédelem. Ez utóbbi változtatást az államtitkár azzal indokolta, nem célszerű, hogy a kereskedőkre és befektetőkre szakosodott szervezet lássa el a fogyasztóvédelmi feladatokat is.
Ugrás vissza Ugrás vissza...