Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Elfogadták az adótörvények módosítását

Cikk:

Hétfőn megszavazta a parlament az egyes adótörvények módosítását, a változtatás a január 1-jétől hatályos áfaszabályok gyakorlati problémáinak orvoslását biztosítja.

A január elsejétől hatályos, újrakodifikált áfaszabályok gyakorlatban jelentkezett problémáinak orvoslását, az áfarendszer zökkenőmentes működésének biztosítását szolgálja az egyes adótörvények módosítása, amelyet hétfőn szavazott meg a parlament. A módosítások egyebek között szűkítik és egyértelművé teszik, mely ingatlanhoz kapcsolódó ügyletek esetén kell a fordított adózást alkalmazni, és némileg enyhítettek az áfalevonási tilalmakon is.

Egyszerűsödik az adómentes termékimport

Változnak a vámjogi adószabályok is: a belföldön történő vámkezelések növelése érdekében kellő garanciák mellett egyszerűsödik a másik tagállamba irányuló adómentes termékimport lebonyolítása, továbbá lehetővé válik, hogy a külföldi adóalanyok a magyar adóhatósághoz történő bejelentkezés nélkül bonyolíthassák ilyen ügyleteiket, amennyiben közvetett vámjogi képviselővel járnak el.

További változás, hogy amíg eddig a törvény az építési szerződés alapján átadott ingatlant termékértékesítésként és nem szolgáltatásként kezelte és erre vonatkozóan fordított adózást írt elő, a módosítás az építési szerződés helyett építési-szerelési munkát nevesít, és a fordított adózási kötelezettséget leszűkíti azokra az építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásokra, amelyeket az épület, az építmény létrehozása, vagy a meglévő megváltoztatása során nyújtanak. Utóbbi esetben az ingatlan nyilvántartásbeli bejegyzésének megváltoztatása is feltétele a fordított adózásnak.

Az önkormányzatok által megfogalmazott igénynek megfelelően ezentúl lehetőség lesz az ingatlan bérbeadásra vonatkozó adófizetési kötelezettség megválasztására, oly módon, hogy az csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanra terjedjen ki. Így lehetővé válik, hogy bármely adóalany - így az önkormányzatok is - élhessen az adóztatás adta előnyökkel, ugyanakkor ne kelljen adóztatni, ezáltal megemelni a szociális bérlakások bérleti díját az áfa összegével.

Levonható lesz az adókötelesen értékesített ingatlan áfája

Változnak az áfalevonási tilalmak: a törvény szerint minden olyan esetben, amikor a továbbértékesítési céllal beszerzett lakóingatlant adókötelesen értékesítik, a lakóingatlan beszerzésére jutó áfa levonhatóvá válik. Amennyiben az adóalany a lakóingatlant, illetve a személygépkocsit adókötelesen bérbe adja, a lakóingatlan építéséhez, felújításához beszerzett termékekre, igénybevett szolgáltatásokra, illetve a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához beszerzett termékre, igénybevett szolgáltatásra jutó áfa is levonható.

Tovább csökken a számla kötelező adattartalma, ezáltal a jövőben a termék- és a szolgáltatás azonosítására vonatkozó statisztikai azonosítószámok feltüntetése opcionálissá válik. Szintén a bizonylatoláshoz tartozó rendelkezés, hogy az összes szerencsejátékra vonatkozóan lehetővé válik a nyugtaadás alóli mentesítés.

A módosítás a 2007. november 16. és 2008. február 15. közötti bejelentési, változás bejelentési kötelezettség teljesítése tekintetében amnesztia jellegű szabályokat tartalmaz. Eszerint ha az adózó az ebben az időszakban előírt bejelentési kötelezettségének a módosítás kihirdetését követő 30 napon belül eleget tesz, illetve választási jogát gyakorolja, akkor úgy kezelik, mintha azt a törvényben előírt határidőre teljesítette volna.

Egy módosító javaslat az önkormányzatok adóztatási mozgásterének bővítése érdekében 2009-től továbbra is lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a helyi építmény- és telekadót az alapterület, valamint a korrigált forgalmi érték alapján is kivethessék, azzal, hogy a számított értékalapú adóztatásra is lehetőség lesz. Az önkormányzatok kezdeményezésére változnak a bölcsődei, óvodai, diákotthoni, kollégiumi és szociális étkeztetéssel összefüggő áfa-szabályok is.

Megválasztották Duna TV kuratóriumi elnökségét

Az Országgyűlés megválasztotta a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnökségét, valamint a közalapítvány ellenőrző testületének tisztségviselőit, illetve tagjait. A Ház az ellenőrző testület elnökévé Veress Lászlót, tagjainak Borboly Istvánt és Csallóközi Zoltánt választotta meg. A képviselők támogató szavazatával a kuratórium elnöke Simkó János, elnök-helyettese Rékási Róbert, elnökségi tagjai pedig Bíró Sándor, Érdi Sándor, Hankiss Ágnes, Novák Gergely, Nyiri János, Pálfy G. István, Székely Gabriella valamint Szőcs Géza lettek.

Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentést. Szintén elfogadta a Ház az Országos Választási Bizottság beszámolóját a március 4-én megtartott területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásról.

Vizsgálat indulhat a Vám- és Pénzügyőrségnél

Elfogadta az Országgyűlés az Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány ügyeit vizsgáló bizottság jelentését. A bizottság jelentéséről szóló határozati javaslatot 306 igen, 15 nem szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a parlament. Az eseti bizottság azt javasolta az előterjesztésben, hogy a Vám- és Pénzügyőrség vizsgálja meg: a tőle elvárható gondossággal járt-e el akkor, amikor lefolytatta az alapítványnak juttatott adományok vámmentességét ellenőrző eljárást.

Ugrás vissza Ugrás vissza...