Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az Országgyűlés módosította a Munka törvénykönyvét

Cikk:

Az Országgyűlés hétfőn nagy többséggel fogadta el a Munka törvénykönyvének módosítását és az európai üzemi tanácsról szóló törvényt. A képviselők döntöttek a Postabank konszolidációját, valamint az APEH-nél történt adatmentést vizsgáló bizottságok felállításáról is.
Az Országgyűlés hétfőn 341 igen, egy nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a Munka törvénykönyve jogharmonizációs módosítását célzó törvényjavaslatot.
A módosítás eredményeként a korábban átvetteken túl öt további európai uniós irányelvnek felel meg a magyar munkaügyi szabályozás. A Munka törvénykönyve így eleget tesz a munkáltatói jogutódlásra, a határozott idejű munkaszerződésre, a részmunkaidős foglalkoztatásra, az utazó munkakörökre és a készenlétre, illetve a tengerészek munkaidejére vonatkozó irányelvek követelményeinek.
2004. május 1-jétől európai üzemi tanácsok
Az Országgyűlés 349 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az európai üzemi tanácsról szóló törvényt. Az európai szintű üzemi tanácsok létrehozásáról szóló törvényt az európai uniós tagságot követően kell majd alkalmazni. A törvény célja, hogy a közösségi szintű vállalkozások, vállalkozáscsoportok valamennyi dolgozója a más államokban hozott döntésekről is megfelelő tájékoztatást kapjon. Erre az európai üzemi tanácsba küldött képviselőik útján adódik lehetőség. E képviselők segítségével a konzultációs jogok is érvényesíthetők.
Nincs ellenzője az APEH-adatmentést vizsgáló bizottságnak
A parlament nagy többséggel megszavazta a Postabank konszolidációját, valamint az APEH-nél történt adatmentést vizsgáló két bizottság létrehozását. A Postabank előző ciklusbeli konszolidációját vizsgáló, az SZDSZ által kezdeményezett bizottság felállítását 346 igen vokssal, 2 ellenszavazattal támogatták a képviselők. A kormányzati szerveknél, illetve a kormány felügyelete alá tartozó szerveknél, különös tekintettel az APEH-nál elrendelt adatmásolásokat vizsgáló, az MDF által javasolt bizottság létrehozásáról 352 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett döntött az Országgyűlés.
Sürgősen tárgyalnak az uniós mezőgazdasági támogatások kiegészítéséről
A parlament sürgős tárgyalásba vette az európai uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások nemzeti kiegészítéséről szóló határozati javaslatot is. Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter elmondta: a javaslat célja az, hogy a 2002. decemberében Koppenhágában kötött megállapodással összhangban biztosítsa az Országgyűlés annak a 30 százalékos támogatásnak a fedezetét, amelyet a magyar állam az EU 25 százalékos közvetlen kifizetéséhez hozzátehet.
Befejeződött a földgáztörvény általános vitája
Az Országgyűlés folytatta a földgáztörvény általános vitáját. Az ellenzéki felszólalók a fogyasztók védelmét szolgáló garanciák hiánya mellett azt kifogásolták, hogy míg az előző kormányzat az infláció mértékében maximálta a gáz árának növelhetőségét, a jelenlegi kormány szakít ezzel a gyakorlattal. Kormány szerint az előző ciklusban az éves áremelés nagyobb volt, mint az infláció. Elhangzott: a kormány végrehajtási rendeletekben határozza meg az árszabályozást, a rászorultság figyelembe vételével. Az Országgyűlés az általános vitát lezárta.
Éles vita a légtérhasználatról
A ház lezárta a légtérhasználatot vizsgáló bizottságról szóló határozati javaslat általános vitáját is. Az ellenzék úgy véli, hogy a kormány elébe ment az iraki akcióhoz kapcsolódó amerikai felkéréseknek, és február 20-i átrepülések nem tekinthetők kivételesnek, ezért van szükség a bizottságra. A kormánypárti felszólalók szerint nincs szükség külön bizottságra, mert a Honvédelmi Bizottság már vizsgálja az ügyet. Az amerikai bocsánatkérést megnyugtatónak és elegendőnek, az átrepüléssel kapcsolatos vitákat az iraki háború miatt idejétmúltnak nevezték.
Ugrás vissza Ugrás vissza...