Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Több segítség kellene a települések társulásához

Létrehozva: 2004. április 9.
Módosítás: 2004. április 9.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Állami Számvevőszék szerint a jelenlegi jogszabályi és finanszírozási feltételek mellett nem várható további önkormányzati társulások alakítása. Az ellenőrző szervezet ezért a jogi keretek megváltoztatását javasolja, ami lényegében egybecseng a kormány által meghirdetett kistérségi szintek létrehozásával.
A jelenlegi jogszabályi környezetben az önkormányzatok nem vállalkoznak további társulások létrehozására. A feladatellátás hatékonyságának és színvonalának javulása ezért csak a jogi keretek módosítása és hatékonyabb támogatási rendszer révén érhető el - állapítja meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) helyi önkormányzati társulásokról készített jelentése .
A dokumentum szerint ebbe az irányba hat a kormány közigazgatás-korszerűsítési programja, amely jogilag lehatárolt és szabályozott kistérségi szint létrehozását tervezi, melyben az önkéntes települési együttműködési formák intézményesítve fejlődhetnének tovább.
Elaprózott az önkormányzati rendszer
Az ÁSZ többek között leszögezi, hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer elaprózott, így nincsenek meg a feladatok ellátásához, a közpénzek hatékony felhasználásához szükséges feltételek. Miközben a jogok és feladatok nagyrészt függetlenek a települések lélekszámától, az önkormányzatok széles körénél a lakosság száma, anyagi ereje nem elegendő a közszolgáltatások szakszerű és hatékony ellátásához.
Néhány államigazgatási teendő - építéshatóság, gyámügy, okmányirodák - kivételével hiányzik az önkormányzati rendszerből a feladatok differenciált telepítése, a gazdasági társulási hajlandóság kicsi, a kötelező társulást pedig a magyar jogrend nem ismeri - olvasható az anyagban.
A körjegyzőségek sem alakultak meg
A települési önkormányzatok feladataik hatékonyabb ellátására szabadon társulhatnak. Az önkormányzati törvény az ezer főnél kisebb lakosságszámú, a megyén belül egymással határos községek számára azonban előírta, hogy igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítsanak és tartsanak fenn.
Azok a települések, amelyek lakosságszáma nem éri el az 500 főt és nem vesz részt körjegyzőségben 2000-től nem jogosultak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. A szabályozás következményeként nőtt a körjegyzőségek száma, azonban nem szabályszerű hatóságok jöttek létre. Az együttműködés ugyanis csak a jegyző közös foglalkoztatására szorítkozik a külön-külön fenntartott hivatali munkaszervezet mellett.
A számvevőszék az adatokból azt a következtetést vonta le, hogy a jelenlegi támogatási rendszer nem hatott ösztönzőleg a körjegyzőségekhez tartozó települések számának növelésére, különösen nem a nagyközségek és városok önkormányzatainak a részvételére. Még akkor sem, ha a körjegyzőségek felállítása hatékonyabb munkavégzést eredményezett.
A társulás hatékonyabb
A költségvetési törvények az önkormányzatok közszolgáltatási feladatai közül - a belső ellenőrzésen kívül - csak az oktatás közös ellátásához járulnak hozzá. A gazdasági kényszer és az ösztönzés együttes hatására az ellenőrzött önkormányzatok 45 százaléka vett részt közoktatási intézményfenntartó társulásban. 2002. végén az országban 601 közoktatási társulás működött 1827 település részvételével.
A közoktatási intézményfenntartó társulások mind a feladatellátás hatékonyságát, mind a feladatellátás színvonalát javították. Csökkent az általános iskolákban az osztatlan képzési forma, és növekedett a szakos ellátottság - derül ki az ÁSZ jelentéséből.
Ugrás vissza Ugrás vissza...