Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálon és az Ügyfélkapun 2016.07.01-én (péntek) 00.00 órától 03:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu alá tartozó honlapok és szolgáltatások nem lesz elérhetőek.

Szíves megértését és türelmét köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:A KMKF Külügyi- és Európa-ügyi Albizottsága 2009. március 25-i állásfoglalása

Cikk:

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
Külügyi és Európa-ügyi Albizottság
Budapest, 2009. március 25.


Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága 2009. március 25-én tartotta ötödik ülését az Országgyűlésben. Az albizottság áttekintette a Kárpát-medencei magyar közösségek helyzetének aktuális kérdéseit, és az alábbi megállapításokat tette:

1) A KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága áttekintette a magyar és a szlovák házelnöki és az együttes parlamenti bizottsági ülések eredményeit. Egyetért azzal a kisebbségpolitikai problémakatalógussal, amelyet a magyar fél a szlovák féllel ismertetett, és szorgalmazza a benne megjelölt problémák megoldását. Az albizottság üdvözli azt a közös álláspontot, amely a magyar és a szlovák fél között kialakult. Felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy amikor a megállapodásnak megfelelően a szlovák fél írásban átadja nemzetközi jogi kifogásait a KMKF intézményesítésével szemben, a dokumentum és az arra adandó magyar válasz a KMKF keretében is kerüljön megtárgyalásra.

2) A KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága üdvözli a magyar politikai erőknek az aggodalomra adó szlovákiai események kérdésében kialakult konszenzusát és együttműködését, valamint az Országgyűlés 2009. december 15-i politikai nyilatkozatát.

3) Az albizottság aggodalommal értesült arról, hogy a Szlovák Köztársaság kormánya a kisebbségi jogokat jelenlegi formájában is korlátozó államnyelvtörvény további szigorításáról döntött. Az albizottság elvárja, hogy Magyarország és Szlovákia folytasson olyan párbeszédet – a kétoldalú párbeszéd intézményrendszerének kereteit kihasználva – amely elősegíti, hogy a készülő nyelvtörvény összhangban legyen Szlovákia vállalt nemzetközi kötelezettségeivel, és ne hasson korlátozóan a szlovákiai magyar közösség anyanyelvhasználatára. Az albizottság szükségesnek tartja a nemzetközi közvélemény tájékoztatását az ezzel kapcsolatos álláspontjáról.

4) Az albizottság megdöbbenéssel értesült arról, hogy Ukrajnában brutális károsítások érték a magyar emlékhelyeket és felkéri a magyar kormányt: hasson oda, hogy az ukrán hatóságok határolódjanak el a kisebbségi szimbólumok elleni bűncselekményektől és vonják felelősségre az elkövetőket.

5) Az albizottság keretében megalakult a KMKF Szórvány Munkacsoportja. A munkacsoportnak köszönhetően a KMKF kiemelt figyelmet tud szentelni a szórvány helyzetű magyar közösségeknek, és megerősíti szakmai együttműködését a nyugati magyar közösségekkel. Az albizottság egyet értett azzal, hogy a Szórvány Munkacsoport és a kormány mellett működő Szórványtanács között alakuljon ki a kölcsönös tájékoztatás és együttműködés rendszere. Az albizottság felkéri a Titkárságot, hogy készítsen előterjesztést a szórványmagyarság helyzete javításának témájában.

6) Az albizottság megvitatta „A magyar közösségek nemzetközi téren történő együttműködése” című koncepció tervezetét, és alkalmasnak találta, hogy a vitában elhangzott észrevételekkel 2009. május 15-ig kiegészítve előterjesztésként kerüljön a KMKF Állandó Bizottsága, majd a Plenáris Ülése elé.

7) Az albizottság felkéri a kormányt, hogy továbbra is kövesse figyelemmel Szerbia viszonyulását az európai integráció alapját képző értékekhez, értékelje részletesen az ország EU-csatlakozási erőfeszítéseit, és ennek keretében kiemelten foglalkozzon a Vajdaság státusának alakulásával.

Ugrás vissza Ugrás vissza...