Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A kormány a jogállam oldalán áll

Cikk:

A kormány határozott álláspontja szerint a jogállamiság olyan érték, amely keretet ad, és mint viszonyítási pont zsinórmértékként szolgál mindennapjaink során. A plurális demokrácia olyan érték, amelyet minden áron meg kell védeni, és amelyet a kormány meg is fog védeni minden olyan eszmével, vagy cselekedettel szemben, amely a kirekesztésre és a gyűlöletre épül.

2012. március 19-én bejelentés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, amelyben egy vonulásos rendezvény megtartását jelentették be. Egy olyan eseményét, amelynek célja a Magyar Gárda 2007. aug. 25-i megalakulásáról való megemlékezés. A Magyar Gárda működését korábban a bíróság betiltotta, hiszen olyan elvek mentén működött, amelyek nem voltak összeegyeztethetőek az ország demokratikus rendjével és elveivel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nem engedélyezte a felvonulást, azonban a bejelentő jogorvoslati kérelmének helyt adva a Fővárosi Törvényszék engedélyezte, vagyis végzésében hatályon kívül helyezte a korábbi tiltó határozatot, ezáltal a Rendőrség rendezvényt tudomásul vett rendezvényként kell, hogy kezelje. 

A kormány – a jogállami normáknak megfelelően - természetesen tiszteletben tartja a független bíróság döntését, ugyanakkor semmiféle kétséget sem kíván hagyni afelől, hogy a legkevésbé sem ért egyet a Magyar Gárda által képviselt eszmeiséggel, illetve azokkal, akik a kirekesztő és gyűlölködő eszmékkel, vagy az erőszakkal közösséget vállalnak. Éppen ezért – a mélyen gyökerező demokrácia-tudata miatt – nyomatékosan felhívja a figyelmet a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartására és megtartatására. A kormány egyértelművé kívánja tenni mindenki számára, hogy az erőszak-monopóliuma az államé, és a rendfenntartásban nincs helye semmiféle, illegális félkatonai szervezetek működésének.

A kormány leszögezi továbbá, hogy a rendezvény biztosítására a Rendőrség bevonásával minden szükséges előzetes intézkedést meg fog tenni. Amennyiben pedig az eseményen bármilyen, a jogszabályok betűjével, vagy szellemével ellentétes fellépésre kerülne sor, úgy a kormány a leghatározottabban fel fog lépni és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy garantálja a rendet és a köznyugalmat, miként azt Cegléden is egyértelművé tette, amikor jelentős erőkkel vonult a helyszínre, megteremtve minden állampolgár biztonságát: vallási, etnikai, politikai hovatartozásuktól függetlenül.

Ugrás vissza Ugrás vissza...