Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A NAV után az adózókon a sor

Cikk:

Több mint másfél millió folyószámla-kivonatot és késedelmipótlék-értesítőt küldött ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) július 20-tól október 31-ig azoknak, akiknek 1000 forintnál nagyobb eltérés mutatkozott az egyenlegében, továbbá akik 2011-ben késve, vagy nem teljes mértékben fizették meg adókötelezettségüket. Ha az érintettek nem értenek egyet a NAV számításával, észrevételt tehetnek, ellenkező esetben a tartozást mielőbb rendezni kell.

A kivonatot és/vagy pótlékértesítőt átvétele után célszerű a magánszemélyeknek vagy gazdálkodóknak saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni. Ha valaki eltérést tapasztal, észrevételt tehet az ügyfélszolgálatokon személyesen vagy írásban, amelyhez a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető „Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatvány nyújt segítséget.

Abban az esetben, ha az adatok egyeznek, a túlfizetésről vagy a tartozásról szóló folyószámla sorsáról dönteni kell. (Tudomásunk szerint a NAV a világon egyedülálló módon küld értesítést azoknak, akiknek a folyószámla-egyenlege túlfizetést mutat.)

Amennyiben az adózónak valós túlfizetése van, annak visszaigénylését a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető, vagy a megvásárolható 17-es számú „Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” nyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti. Amennyiben azonban az adózónak az értesítés alapján olyan tartozása van, amelyet még nem fizetett meg, akkor azt haladéktalanul rendeznie kell, így elkerülheti a további késedelmi pótlék felszámítását, illetve az esetleges végrehajtást.

A pótlékértesítőn közölt, 2011. évre felszámított pótlékot az értesítőben szereplő számlaszámra legkésőbb november 15-ig be kell fizetni.

A NAV részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet azoknak, akiknek a tartozás megfizetése gondot okoz.. Az engedélyt nem automatikusan adja meg az adóhatóság, az eljárást külön kérni kell. A NAV-nak a kérelem elbírálásakor a magánszemély kérelmező és a vele közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi és szociális viszonyait, egyéni vállalkozónál és cégeknél pedig a gazdálkodásra vonatkozó részletes adatokat is vizsgálnia kell.

Ugrás vissza Ugrás vissza...