Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A 2012. évi József Attila Díjak odaítéléséről

Cikk:

Idén a március 15-iki nemzeti ünnep alkalmából Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter 17 kategóriában 105 művész – színészek, zeneművészek, képzőművészek, kritikusok, stb. – kiemelkedő teljesítményét ismerte el.

Az egyes kategóriában kiosztott díjakra az azokat elbíráló 17 kuratórium tagjait arra kérte a miniszter, hogy tegyenek a kiosztható díjak számának kétszeresére javaslatot. A tizenhét kuratórium közül csupán a szépírói teljesítményeket jutalmazó József Attila díjra beérkezett felterjesztéseket elbíráló, a magyar írószervezetek delegáltjaiból álló kuratórium nem tett eleget.
 
Réthelyi Miklós a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendeletben foglaltak szerint döntött az idei József Attila díjjal kitüntetett művészek névsoráról. A tárca leszögezi, hogy a József Attila díjat a minisztérium alapította és a kultúráért felelős miniszter adományozza már említett rendelet szerint. A közreműködésre felkért írószervezetek a felterjesztések bírálatának rendjét ebben az évben sem tartották be, hanem ultimátumot intéztek a miniszterhez, amelyben lényegében megkérdőjelezik a miniszter döntési jogkörét. Az írószervezetek a felkérés elfogadásakor tisztában voltak azzal, hogy idén is kétszer annyi javaslatot kér a miniszter, mint amennyi a díjazandók száma. Sajnálatos módon azonban a kuratórium – 2011-hez hasonlóan – idén is csupán részlegesen élt a javaslattételi jogával, mindössze 13 – azaz a rendeletben meghatározott díjazottak számával megegyező számú – személyt terjesztettek fel döntésre. Amennyiben a felkérésnek tettek volna eleget, a miniszter kizárólag az általuk javasoltak közül választotta volna ki a díjazottakat, ahogy tette ezt a többi tizenhat kuratórium javaslata esetében. A miniszter által az idén József Attila díjjal kitüntetett valamennyi alkotó mögött komoly szakmai teljesítmény áll, ezért méltatlan a díj adományozása körül gerjesztett vita.
 
A kuratóriumi javaslatok kétszeres listáját az első polgári kormány idején vezették be és 2011-ben az új ehhez a gyakorlathoz tértünk vissza, mivel ez biztosítja a miniszter számára a valódi döntés – és nem csupán tudomásul vétel – lehetőségét. A tárca 2011-ben egyeztetést folytatott az írószervezetekkel, amelyen több olyan javaslat is elhangzott részükről, amelyet a tárca beépített a kitüntetéseket újraszabályozó rendelettervezetébe. Az írószervezetek üdvözölték, hogy a tárca a művészeti díjak rangjának emelését tűzte ki célul, s ennek érdekében csökkenteni fogja a díjak keretszámát, párhuzamosan pedig megemeli az egyes díjakkal járó jutalomösszegeket. Megállapodásról azonban nem volt szó, hiszen az írószervezetek számára legfontosabbnak tűnő kérdésről, az odaítélés módjáról az álláspontok nem közeledtek.
 
A tárca 2011-ben az állami kitüntetések minden tárcára kiterjedő felülvizsgálata keretében előkészítette az új miniszteri rendelet tervezetét. A jogszabálytervezet hamarosan olvasható lesz véleményezésre a tárca honlapján. 
 
A jogszabály-tervezet nem csupán a művészeti díjakat, hanem a NEFMI minisztere által adományozható valamennyi - a kulturális, az oktatási, a szociális, az egészségügyi és a sport ágazat - szakmai elismeréseit új, egységes elvek alapján szabályozza. 
Ugrás vissza Ugrás vissza...
median