Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Minden fillérnek helye van a közútfenntartásban

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2011. április 27.


Schváb Zoltán közlekedési helyettes államtitkár nyitotta meg a Közúti Üzemeltetési és Fenntartási Napok szakmai találkozót 2011. április 27-én, Sopronban. A szakember kifejtette: az országos közúthálózaton tapasztalható fenntartási elmaradás csak a használatarányos díjszedés bevezetését követően dolgozható le.

Az elmúlt két évtizedben a gazdasági nehézségek miatt szűkösen rendelkezésre álló fejlesztési források döntő részét a gyorsforgalmi úthálózat bővítésére fordították. Az utak és hidak felújítása, karbantartása háttérbe szorult. A megnövekedett hálózattal együtt járó többletfeladatok ellátásához nem terveztek további forrásokat. Az éves felújítási keretek nagyságát nem a műszaki szükségletek határozták meg, a források elosztása a maradványelv alapján történt. Az utóbbi években a költségvetés által biztosított felújítási keret a szükséges forrás tizedét tette ki – hangsúlyozta Schváb Zoltán.

A szakmailag szükséges felújítási visszatérési ciklusidő – útkategóriától függően – 10-15 év. A 30.000 km hosszú állami közúthálózaton tehát évente hozzávetőleg 2.500 km hosszon lenne szükséges a beavatkozás. A 2005 és 2010 közötti hatéves időszakban azonban a szükséges 15.000 km helyett csupán 5000 km út újult meg. Hat év alatt tehát csak kétévnyi feladatmennyiség ellátására futotta az uniós és hazai forrásokból. A felújítási ciklusidő ezzel a másfél évtized helyett hozzávetőleg 35 évre nőtt. A jelentős és állandósult költségvetési forráshiány eredményeként az állami tulajdonú úthálózat közel felén, ezen belül a mellékúthálózat közel háromnegyedén lenne indokolt az azonnali beavatkozás – jelezte a helyettes államtitkár.

2006-ig a gyorsforgalmi úthálózat építésére, felújítására jelentős forrásokat biztosított a költségvetés, melynek értékmegőrzése a jelenleg rendelkezésre álló forrásokból már nem biztosítható. A gyorsforgalmi úthálózat felújítására fordított keretösszegek csökkenése miatt az elmúlt időszakban az autópályákon és autóutakon is megjelent az alulfinanszírozottság, veszélybe került a burkolatgazdálkodás.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy felújítási tevékenységként már második éve nagyfelületű burkolatjavítást végeznek az útkezelők. Az idei évben kedvező fejleményként a javítások félpálya-, helyenként teljes burkolatszélességben történnek meg. Az útállapotok tartós rendezése, az értékvesztés fokozatos felszámolása a használatarányos díjszedéstől várt többletforrások felhasználásával, 2013 után kezdődhet meg.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által szervezett konferencián elsősorban közútkezelők számolnak be üzemeltetési és fenntartási tapasztalataikról. A kétnapos szakmai találkozón az ágazati szereplők egyeztetik bevált gyakorlataikat annak érdekében, hogy a közös gondolkodás során felmerülő ötleteket eredményesen hasznosíthassák. Schváb Zoltán aláhúzta: a közútfenntartásban minden okos megoldásokkal, hatékony üzemeltetéssel megtakarítható fillérnek helye van.

Ugrás vissza Ugrás vissza...