Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Javult Magyarország versenyképessége

Cikk:

Az IMD ma közzétett versenyképességi rangsorában Magyarország két helyet lépett előre az előző évhez képest. A javulás legnagyobb részben a gazdaság teljesítményét mérő indikátoroknak köszönhető, de a kormányzati és a vállalati hatékonyság tekintetében is javult Magyarország versenyképessége.

A svájci székhelyű IMD ma közzétett 2012. évi Versenyképességi Évkönyve szerint Magyarország versenyképessége javult: a 2011. évi rangsorhoz képest két helyezéssel, a 45. helyre léptünk előre az 59, többségében fejlett gazdaság versenyképességét vizsgáló felmérésben. A 2012. évi rangsorban Magyarországnak Kolumbiát és Brazíliát sikerült megelőznie, de a visegrádi országcsoporton belül is javult Magyarország relatív pozíciója: a rangsorban előttünk álló Csehország és Lengyelország teljesítménye romlott, illetve stagnált, míg a Magyarországtól kissé elmaradó Szlovákia helyezése javult ugyan, de csak egy hellyel.

 

A kelet-közép-európai régióba tartozó országok
rangsorbeli helyezése
 

  2011. 2012. Változás
Csehország 30.

33.

+3
Lengyelország 34. 34. -
Magyarország 47. 45. -2
Szlovákia 48. 47. -1
Szlovénia 51. 51. -
Románia 50. 53. +3

 

Az IMD felmérése négy fő pillér mentén értékeli a vizsgált országok versenyképességét (gazdasági teljesítmény, kormányzati hatékonyság, vállalati hatékonyság, infrastruktúra), és ezek közül három területen javult Magyarország teljesítménye.

A legnagyobb mértékű javulás a főleg a makrogazdasági indikátorok 2011. évi alakulását mérő gazdasági teljesítmény alindexben következett be, ahol Magyarország a tavalyi 44. helyezéshez képest 9 pozíciót, a 35. helyre lépett előre. A javulás az alindexen belül részben a külgazdasági teljesítmény javulásának – a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg javulásának, a növekvő működőtőke-beáramlásnak és –exportnak –, részben pedig az infláció tavalyi jelentős csökkenésének köszönhető.
 
Kisebb mértékben, de a kormányzati hatékonyság alindex szerint is javult Magyarország teljesítménye: rangsorbeli helyezésünk a tavalyi 52. helyről az 51.-re változott. A javulás főleg az államháztartás helyzetének javulásával – a költségvetés tavalyi többletével – függ össze, de sokat javult például a munkaerő-piaci szabályozás versenyképessége is
 
Szintén kismértékben javult Magyarország versenyképessége a vállalati hatékonyság tekintetében: a vállalati hatékonyság pillér rangsorában a helyezésünk a tavalyi 50. helyről a 49.-re változott. A pilléren belül leginkább a vállalatvezetési gyakorlatok versenyképessége – és kisebb mértékben a társadalmi értékek, attitűdök versenyképességének megítélése – javult. 
 
Az infrastruktúra pillér tekintetében Magyarország rangsorbeli helyezése nem változott: a tavalyi és az idei rangsorban is a 35. helyen álltunk. A pilléren belül ugyanakkor jelentős javulás következett be a technológiai infrastruktúra területén: számottevő előrelépés történt például a köz- és magánszféra technológiai célú együttműködése, a mérnökök elérhetősége és a technológiai szabályozási környezet tekintetében. 
 
Az IMD felmérés keretében a vállalatvezetők minden évben nyilatkoznak az egyes országokat versenyképesség szempontjából leginkább vonzóvá tévő tényezőkről is. Magyarország ese-tében a megkérdezett vállalatvezetők leginkább a képzett munkaerőt, a megbízható infrastruktúrát, a magas általános képzettségi szintet és a munkaügyi kapcsolatok hatékonyságát emelték ki pozitív tényezőként.
Ugrás vissza Ugrás vissza...
median