Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tájékoztatás az inNOVA Portal rendszeren tervezett karbantartásáról

Az inNOVA Portál rendszeren tervezett karbantartás miatt 2019.10.21. 07:00-09:00 között az on-line űrlapkitöltés és benyújtás szolgáltatás nem elérhető.
Az ÁNYK űrlapok elérhetőségét a karbantartás ideje alatt is biztosítjuk.

MORZSÁK

TARTALOM:Középiskolásoknak hirdet pályázatot a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma és az oktatási tárca

Cikk:

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Titkársága
Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
2009. március 5.


Pályázati felhívás

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Titkársága a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának közreműködésével közoktatási pályázatot hirdet középiskolások számára a határon túli magyarság életének jobb megismerésének érdekében rendkívüli osztályfőnöki/történelem/irodalom/földrajz vagy egyéb tanórák megtartására

1. A pályázat célja:

Ösztönözni a magyar diákokat, hogy jobban megismerjék a határon túli magyarság életét és kultúráját, a témában elmélyítsék ismereteiket rendkívüli osztályfőnöki, történelem, irodalom földrajz vagy egyéb tanóra keretében.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázni jogosultak a magyarországi középiskolák 10. és 11. osztályai. Iskolánként több osztály is pályázhat, de azt az egyes iskoláknak kell elküldeniük.

3. A pályázatok benyújtása, határidő:

• A pályázatokat kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt adatlapon lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
• A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a pályázatot lebonyolító Balassi Intézet Pályázati Iroda címére kell eljuttatni (1519 Budapest, Pf. 385), továbbá elektronikusan a viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címre. A borítékon tüntessék fel: „Rendkívüli tanóra”.
• A határidőn túl postára adott pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
• A pályázat postára adási határideje: 2009. április 5.
• A pályázat megvalósításáról amatőr videófelvétel készítendő, amelynek benyújtási határideje 2009. június 19. A felvételt tartalmazó CD-t meg kell küldeni a Balassi Intézet címére (1519 Budapest, Pf. 385).
• Videófelvétellel kizárólag azok az osztályok pályázhatnak, amelyek az Óraterv díjkategóriában nem értek el helyezést.

4. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

• A pályázó iskola, illetve osztály rövid bemutatása (maximum 1 oldal)
• Óraterv: a tanórák programjának tartalmi és szakmai részletezése (maximum 2 oldal)


5. A pályázatok elbírálásának megítélési szempontjai:

• Pályázni olyan óratervvel lehet, amely legalább két tanóra keretében külön-külön bemutatja a különböző a hazánkkal szomszédos országokban (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, Horvátország, Ausztria) élő magyarok helyzetét.
• Mivel legalább két tanóra megtartásával lehet a pályázatra jelentkezni, ezért a pályázat megvalósításáról küldött videófelvételnek tartalmaznia kell egy-egy részt minden megtartott tanóráról.
• A zsűri döntésénél figyelembe veszi a megtartandó órák számát is.
• A zsűri az Óraterv kategóriában az alapján dönt, hogy a pályázat:
- mennyire szolgálja az adott rendkívüli tanóra a határon túli magyarság jelenlegi életviszonyainak, társadalmának, irodalmának, történelmének jobb megismerését
- mennyiben újszerű a témakör bemutatása
- milyen metodikai kreativitást mutat az óraterv

• A zsűri a Megvalósítás kategóriában az alapján dönt, hogy a pályázat:
- milyen sikerrel ismertette meg a diákokat a témával
- illetve mennyire tudta felkelteni az érdeklődést a határon túli magyarok iránt

6. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat elbírálásában külön díjkategóriát jelent az óraterv és a megvalósítás.

Óraterv díjkategória:

A pályázatokat előzetesen zsűriző bizottság tagjai a KMKF Titkársága és az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága által kijelölt szakértők. A szakmai zsűri az óratervek alapján a legjobbnak ítélt 10 pályázatot a KMKF Kulturális és Oktatási Albizottsága elé terjeszti, amely az óraterv kategóriában a végső döntést meghozza. Az Albizottság a 10 előterjesztett pályázat közül a határon túli magyarok élethelyzetének, történelmének, irodalmának megismerését legjobban szolgáló 5 pályázatot díjazza.

A pályázat elbírálásáról 2009. május 1-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük a KMKF és az OKM honlapján is.

A rendkívüli órákat 2009. május 4. és június 12. között kell megtartaniuk az iskoláknak. Mind az öt díjazott óratervet benyújtó osztály rendkívüli osztályfőnöki, történelem, irodalom, földrajz vagy egyéb tanóráinak egyikére – előzetes egyeztetés alapján – ellátogatnak a zsűri tagjai.

Megvalósítási díjkategória:

A megvalósulási díjkategória győztes pályázatát a megtartott rendkívüli tanórákról készülő, minimum 10, maximum 15 perces amatőr videófelvétel alapján a zsűri választja ki. A megvalósítási díjról 2009. július 1-jén határoz a zsűri, amely az értesítés határideje is egyben.

7. Díjazás:

A legjobb öt pályázatot benyújtó osztály diákjai ünnepélyes díjátadón vesznek részt a Magyar Országházban. A díjátadóra előreláthatólag 2009 szeptemberében kerül sor, a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának éves plenáris ülésével egy időben.

1. díj: 100 000 forint
2. díj: 80 000 forint
3. díj: 70 000 forint
4. díj: 60 000 forint
5. díj: 50 000 forint

Megvalósítási díj: 50 000 forint

Az összegek kizárólag kulturális programok megvalósítására, azokon való részvételre használhatóak fel.

Ugrás vissza Ugrás vissza...