Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A SZÜF portálon a csak Cégkapuról küldhető űrlapok beküldésében fennakadások tapasztalhatók.

A hiba elhárítását a szolgáltatás üzemeltetői megkezdték.

Szíves türelmét és megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

 

MORZSÁK

TARTALOM:A KÖBE biztosítónak át kell alakítania „Lassíts!” nevű termékét

Cikk:

Legkésőbb év végéig át kell dolgoznia a gyorshajtási bírság elleni biztosítását a KÖBE biztosítónak a PSZÁF határozata szerint. A Felügyelet felfüggesztette a termék terjesztését.
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ma közzétett határozatában kötelezte a Közlekedési Biztosító Egyesületet (KÖBE): 2011. december 31-ig igazoltan dolgozza át „Lassíts!” elnevezésű biztosítási konstrukcióját úgy, hogy annak – a szerződési feltételekben vállalt – szolgáltatása ne mérsékelje az üzembentartóval szemben közúti sebességtúllépés miatt kiszabott közigazgatási bírságot (azaz vagyoni hátrányt). A „Lassíts!” termék terjesztését december 3-tól felfüggesztette a PSZÁF.
 
A közúti közlekedésről szóló törvény alapján a rendőrhatóságnak a közlekedési jogi normák – s mások testi épségének és vagyonának – veszélyeztetése, például a megengedett közúti sebesség túllépése esetén büntető, megelőző szankciókat kell kötelezően kiszabnia a szabálysértés miatt. A meglévő szankciórendszer a társadalomra veszélyes magatartásoktól való tartózkodásra ösztönöz.

A KÖBE „Lassíts!” nevű termékének szolgáltatása révén a közigazgatási bírságra, mint jogintézményre vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem érvényesülhetnek teljes körűen. A biztosító szolgáltatása aláássa a sebességtúllépés miatti bírság büntető, megelőző – a társadalomra veszélyes magatartásoktól való tartózkodásra ösztönző – szerepét is. Nincs jelentősége annak sem, hogy a KÖBE kizárja a biztosítási események közül a szándékos, tudatos vagy súlyosan gondatlanul elkövetett szabálysértéseket, illetve, hogy a biztosító szolgáltatása feltételül megszabja: a megbírságolt üzembentartó közlekedésbiztonsági tréningen vegyen részt. A közigazgatási bírság ugyanis a vétkesség típusától független, objektív szankció, amely a jogsértés megvalósulása esetén kizárólag vagyoni hátrány okozását (pénzbírság kiszabását) írja elő. A sebességhatár túllépése miatt kiszabott közigazgatási bírság mérséklésére, elengedésére a bírságot kiszabó hatóságnak sincs lehetősége.

A fentiek miatt a termék nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik, ezért jogszabálysértő. A biztosítási törvény a PSZÁF számára mérlegelést nem tűrő módon írja elő: ha a Felügyelet egy biztosítási termék terjesztése során megállapítja, hogy a konstrukció jogszabálysértő, köteleznie kell a biztosítót a jogszabálysértés megszüntetésére. A PSZÁF ezen intézkedés mellett azért döntött a termékterjesztés felfüggesztése mellett, mert az esetleges további biztosítási szerződések létrejötte esetén az ügyfelek – mivel a biztosítási szerződés a jóerkölcsbe ütközik – nem követelhetik a biztosító szolgáltatását.
 

Ugrás vissza Ugrás vissza...