Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tájékoztató a Capital Partners a.s. felügyeleti vizsgálatáról

Cikk:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete átfogó vizsgálatot folytatott a csehországi székhelyű Capital Partners a.s. befektetési szolgáltató Magyarországon működtetett függő ügynöki hálózata, illetve egyes függő ügynökök - a balatonfüredi székhelyű AFIN HU Kft. és a budapesti Oceangate Securities Kft. - tevékenységére vonatkozóan. A Felügyelet 2009. július 27-i közleményében felhívta a figyelmet: az ügynökhálózat tevékenysége az ügyfelek számára átláthatatlan.

A Felügyelet elvégezte a hálózat működése szempontjából kiemelt jelentőségű tagok fogyasztóvédelmi vizsgálatát is. Ezek alapján olyan elemeket azonosított, amelyek az agresszív kereskedelmi gyakorlatra, az ésszerűen elvárható szintű szakismeret, a jóhiszeműség és a tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondosság hiányára, a fogyasztói magatartás torzítására (ami a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozna meg), a fogyasztók megtévesztésére, jelentős információ elhallgatására, elrejtésére, vagy homályos, érthetetlen, félreérthető és időszerűtlen módon rendelkezésre bocsátására, illetve a termékek lényeges jellemzőinek, különösen azok veszélyeinek, kockázatainak nem megfelelő megjelenítésére utalnak.

A Felügyelet szerint így az AFIN HU Kft. és az Oceangate Securities Kft. magatartása sértheti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt (Fttv.). Ilyennek minősül ugyanis - többek között - a telefonon, telefaxon, elektronikus levelezés útján ismétlődően és nem kívánt módon a fogyasztó sürgetése, nem ideértve azokat az eseteket, ahol a megkeresés célja a vállalkozás szerződéses kötelezettsége teljesítése.

A függő ügynökökkel jogviszonyban álló magánszemélyek a közvetítőcégek, s a Capital Partners a.s. nevében telefonon úgynevezett „hideg hívásokkal" kutatnak föl lehetséges ügyfeleket. A nyilvános adatbázisok alapján kiválasztott személyeket azok tiltakozása, kifejezett kérése ellenére is többször felhívják a cég ajánlatával. Ez felveti az agresszív kereskedelmi gyakorlat gyanúját.

A Capital Partners a.s. működési modellje alapján - mivel az eladások ösztönzése közvetlenül a társaság érdekében áll - a hatályos jogszabályok értelmében felel a Magyarország területén működő függő ügynöki hálózatának tevékenységéért. Mivel azonban a két függő ügynök tevékenysége több, mint három megyére terjed ki és az ilyen tevékenység minden egyéb körülményre tekintet nélkül érinti a gazdasági versenyt, a Felügyelet az Fttv alapján további intézkedés céljából a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult. Saját hatáskörében a Felügyelet ugyanakkor folytatja vizsgálatát a Capital Partners a.s. befektetési szolgáltató teljes hazai függő ügynöki hálózatára vonatkozóan, s ennek eredményeiről tájékoztatja a nyilvánosságot.

Ugrás vissza Ugrás vissza...
median