Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tájékoztatás az inNOVA Portal rendszeren tervezett karbantartásáról

Az inNOVA Portál rendszeren tervezett karbantartás miatt 2019.10.21. 07:00-09:00 között az on-line űrlapkitöltés és benyújtás szolgáltatás nem elérhető.
Az ÁNYK űrlapok elérhetőségét a karbantartás ideje alatt is biztosítjuk.

MORZSÁK

TARTALOM:A MÁV-START nyilatkozata a VDSZSZ alelnökének tájékoztatásával kapcsolatban

Létrehozva: 2008. január 17.
Módosítás: 2008. január 18.
Forrás: MÁV-START Zrt.

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

MÁV-START Zrt.
Kommunikációs Igazgatóság
2008. január 17.

A VDSZSZ Szolidaritás alelnökének 2007. január 16-i tájékoztatásával kapcsolatban a MÁV-START Zrt. az alábbi nyilatkozatot teszi.

A MÁV Zrt. 2007. június 29. napján a MÁV-START Zrt. létrehozására vonatkozóan külön megállapodást kötött a MÁV Zrt. dolgozóit képviselő szakszervetekkel. Ebben a megállapodásban a MÁV-START Zrt. foglalkoztatási garanciát vállalt a kiszervezésre került MÁV-START Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók 3 kiemelt csoportjára (jegyvizsgálók, pénztárosok, kocsivizsgálók). Azonban a korábbi, a MÁV Cargo Zrt. kiszervezésénél történtekkel ellentétben (jogalap hiányában) a MÁV-START Zrt. dolgozói esetében nem állapított meg 10 %-os mértékű személyi alapbérnövelést. Ezt a megállapodást a Vasutasok Szakszervezete, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, Mozdonyvezetők Szakszervezete, Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete igen, a VDSZSZ Szolidaritás pedig nem írta alá. A MÁV Cargo Zrt. kiszervezése esetében a kiszervezéssel kapcsolatban több mint félezer fős létszámcsökkentésre került sor, a MÁV-START Zrt. esetében elbocsátás és munkakör összevonás nem volt.

A VDSZSZ Szolidaritás a kiszervezéshez kapcsolódó 10 %-os bérnövelés kikényszerítésére a MÁV-START Zrt. megalakulását követően 2007. júliusában munkaügyi vitát kezdeményezett a MÁV-START Zrt-nél. A kollektív munkaügyi vita augusztusban eredmény nélkül zárult le.

A MÁV-START Zrt. 2008. évi foglalkozáspolitikai és kompenzációs tárgyú érdekegyeztető tárgyalásai folyamatban vannak. A bértárgyalások során a VDSZSZ Szolidaritás mindenekelőtt az átlagos bérfejlesztés felett a tevékenység-kihelyezéshez (2007. július 1-jei kiszervezésből) kapcsolódó 10 %-os mértékű alapbéremelés igényét hangsúlyozza valamennyi munkakörre 2007. július 1-ig visszamenőleg, amelyet 2008 évtől kezdődően is érvényesíteni kíván. Ezen követelésüket kiegészítették a MÁV Cargo Zrt. eladásából származó vételár terhére 2,5 havi átlagkeresetnek megfelelő egyszeri kifizetésre vonatkozó követelésükkel. Kihangsúlyozták, hogy a szóban forgó követelés teljesítése a MÁV-START Zrt-vel kötendő bérmegállapodás alapfeltétele, e nélkül bérmegállapodás és Kollektív Szerződés módosítás nem kerülhet aláírásra. Valamennyi kérdésben tárgyalni kívánnak, azonban megállapodást kötni csak „csomagban" akarnak.

A bértárgyalások során a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. összehangoltan tett ajánlatokat az érdekképviseleti tárgyalók felé. Az első ajánlat 6,3 %-os béremelés volt, amely a tárgyalások során 6,9 %-ra emelkedett, amely ajánlatát a MÁV-START Zrt. jelenleg is fenntartja. A MÁV-START Zrt. a béremelésre tett fenti ajánlatán túl a választható béren kívüli juttatás esetében a korábbi 210.000 Ft/év/fő összeg helyett 250.000 Ft/év/fő összegre tett javaslatot. A VDSZSZ Szolidaritás a bérmegállapodást, hasonlóan a MÁV Zrt-hez, a MÁV-START Zrt-nél sem írta alá. A munkaidőre vonatkozó megállapodást a VDSZSZ Szolidaritás a MÁV Zrt-nél igen, a MÁV-START Zrt-nél nem írta alá, miután követeléseit - a többi Szakszervezettel ellentétben - a MÁV-START Zrt-nél csak együttesen volt hajlandó tárgyalni.

A tárgyalások eredménytelensége miatt a VDSZSZ Szolidaritás ismételten kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett 2008. január 7-én, melyben leszögezte, hogy „amennyiben a kollektív munkaügyi vitában megfogalmazott követelések nem teljesülnek, úgy annak megvalósulását szakszervezetünk sztrájk meghirdetésével kényszerítse ki a munkáltatótól."

Jelenleg így a VDSZSZ Szolidaritás összességében egyaránt ragaszkodik az éves béremeléshez, amelynek munkáltató által ajánlott emelési száma a 6,9%, ragaszkodik továbbá ezen felül további 10% személyi alapbér növeléshez a kiszervezésre vonatkozólag, végül ragaszkodik a MÁV Cargo Zrt. eladásából származó vételár terhére a 2,5 havi átlagkeresetnek megfelelő egyszeri kifizetéshez. A VDSZSZ Szolidaritással szemben a Vasutasok Szakszervezete, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége lehetőséget lát a megegyezésre a munkáltató által előterjesztett ajánlatok alapján. Megállapodás hiányában a munkavállalók és a munkáltató sem tudja tervezni választható béren kívüli juttatások keretét, amely választható juttatások közé tartoznak többek között az étkezési utalvány, az önkéntes nyugdíjpénztár tagdíj, albérleti hozzájárulás, otthoni internetes szolgáltatás ellenértékének megtérítése.

A MÁV-START Zrt. -  ahogy eddig is -  igyekszik olyan javaslatot tenni, amelynek reális a megvalósulása, és összhangba hozható a MÁV-START Zrt. üzleti tervével. Ajánlattételekor figyelembe vette az Országos Érdekegyeztető Tanács bérfejlesztésre vonatkozó ajánlatát is. Éppen ezért irreálisnak tartja az egyedül a VDSZSZ Szolidaritás által követelt, összességében közel 20%-os bérnövekedést, ezért a MÁV-START Zrt. folytatni kívánja az egyeztetést. Törekszik arra, hogy ha a VDSZSZ Szolidaritással,  tárgyaló asztal mellett érje el a végső megállapodást.

A MÁV-START Zrt. hangsúlyozza, hogy legfontosabb szakmai feladatának a meghirdetett menetrend szerinti vasúti személyközlekedés betartását, a szolgáltatási színvonal minél magasabbra emelését, a szolgáltatások jellegének, és a vasúton utazók számának növelését tartja. Szeretné, ha minden munkavállalója ezekkel a feladatokkal azonosulva tudná végezni munkáját és a Vasutasok Szakszervezete, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége, valamint a VDSZSZ Szolidaritás képviselőivel együtt rövid időn belül aláírhatná a szükséges megállapodásokat, és teljes erejével a kitűzött célok elérésére koncentrálhatna egy, csak a VDSZSZ Szolidaritás által kilátásba helyezett, sok ezer ember munkába járását, utazását megnehezítő vagy megakadályozó sztrájk helyett.
Ugrás vissza Ugrás vissza...