Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tájékoztatás az inNOVA Portal rendszeren tervezett karbantartásáról

Az inNOVA Portál rendszeren tervezett karbantartás miatt 2019.10.21. 07:00-09:00 között az on-line űrlapkitöltés és benyújtás szolgáltatás nem elérhető.
Az ÁNYK űrlapok elérhetőségét a karbantartás ideje alatt is biztosítjuk.

MORZSÁK

TARTALOM:Zöld Toll-díj a környezeti szemléletformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságíróknak

Cikk:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2008. június 5.

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Zöld Toll-díjat adományozott a környezetvédelmi szemléletformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságíróknak, emellett Környezetünkért díjat, Környezetünkért Emlékplakettet és Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át a környezet ügyéért tevékenykedő szakembereknek. A sajtótájékoztatón a miniszter megköszönte az újságírók munkáját és elmondta, hogy a sajtó munkatársai sokat tehetnek a környezet ügyéért, kiemelt szerepük van a környezettudatos gondolkodás terjesztésében.   

A Zöld Toll idei nyertesei:

„Rádió" kategóriában

a Klubrádió Hírszerkesztősége, a környezetvédelmi témák kiemelt szerepeltetéséért a rádió hírműsorában. A szerkesztőség környezetügy iránti elkötelezettségének elismeréseként

„Televízió" kategóriában         

Dorogi Gabriella, a TV2 Napló szerkesztő-riportere, a napló szemétszedési akciójának megszervezéséért, az illegális hulladéklerakás elleni fellépésért.

„Írott Sajtó" kategóriában (megosztva)

Lázin Miklós András, a Magyar Hírlap újságírója a környezetvédelmi témákban nyújtott kiegyensúlyozott, lelkiismeretes tájékoztatásért,

valamint Benke György, a Vízpart c. Újság nyugalmazott szerkesztője, a vízügyi szaklap alapításáért és 17 éven át tartó elkötelezett gondozásáért.

 

Zöld Toll díjasok 2004. óta:

Írott sajtó:

Hargitai Miklós, Népszabadság
Kruppa Márton MTI
Szőke Margit, Békés Megyei Hírlap
Németh I. Gergely, Világgazdaság
Nyéki Zsolt, Kelet-Magyarország
Szilágyi A. János, Magyar Hírlap posztumusz

Televízió:

Csutorás Róbert, MTV Híradó
TV2 Naplószerkesztőség
RTL Klub Híradó Szerkesztőség

Rádió:

Sarkadi Péter, Magyar Rádió
Németh Ákos, Danubius Rádió
Inforádió belpolitika rovat
Mangel Gyöngyi Magyar Rádió

 

Szabó Imre környzetvédelmi miniszter Környezetünkért Díjat adományozott

Adácsy Annának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főosztályvezető-helyettesének, a környezeti elemek védelmével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása során végzett magas szintű munkájáért,

Bánhidy Jánosnak, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Főmérnökének, a hulladékhasznosítás, ártalmatlanítás, az égetésnél és füstgáztisztításnál keletkező szilárd maradékanyagok kezelése, elhelyezése érdekében hosszú időn át végzett munkájáért,

Dr. Bazsa György egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem munkatársának, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökének, hosszú időn át végzett egyetemi oktatói tevékenysége, mintegy nyolcezer egyetemi oktató bevonásával az elméleti szintű környezettudatos gondoskodásnak a hétköznapi gyakorlatba történő áttétele érdekében végzett munkája elismeréseként 

Bognár Mihálynénak, az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium tagintézménye - korábban Nagyváthy János Mezőgazdasági Szakközépiskola - tanárának, a környezetvédelem tantárgy oktatása és a környezetvédelmi technikus képzés beindítása, fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,

Dr. Lakatos Gyula tanszékvezető egyetemi docensnek, a Debreceni Egyetem Biológiai és Ökológiai Intézet Alkalmazott Ökológiai Tanszék intézetigazgatójának, a környezetvédelem oktatása, az oktatás-szervezés és kutatás terén elért eredményei, a környezetvédelmi ökológus képzés elindítása, továbbfejlesztése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként

Szablyár Péternek, Szinlő Kft. ügyvezetőjének, a FÉMSZÖVETSÉG ügyvezető titkárának, az alumíniumipar kohászati-öntészeti területei környezetvédelmi problémáinak megoldása, az ipari- és speciális hulladékok környezetbarát újrahasznosításának kezdeményezése, a lakossági tudatformálás előadásokkal, cikkekkel való népszerűsítése érdekében végzett munkájáért.

 

Szabó Imre környzetvédelmi miniszter Környezetünkért Emlékplakettet adományozott

Arany Gézának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyeleti ügyintézőjének, a környezetvédelem területén kifejtett több évtizedes eredményes munkájáért,

Bese Barnabásnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hulladékfelügyeleti osztályvezetőjének, a hulladékgazdálkodás, hulladékfelügyelet, különösen a Zöld Kommandós akciósorozatok területi feladatainak ellátása során kifejtett tevékenységéért,

Biatovszki László Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Csongrádi Szakaszmérnöksége Szakaszmérnök-helyettesének, a környezetvédelem területén, valamint a síkvidéki vízrendezésben és vízkárelhárításban nyújtott két évtizedes munkájáért,

Gunyhó Jánosnénak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség humánpolitikai főmunkatársának, hosszú időn át színvonalasan végzett humánpolitikai, szociálpolitikai munkájáért,

Hajdu Juditnak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hulladékgazdálkodási osztályvezetőjének, a levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási szakterületen hosszú időn át végzett munkájáért, Zöld Kommandós tevékenységéért,

Janik Zoltánnnak, a Carriere Biztonsági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. környezetvédelmi megbízottjának, az Albertirsai Dolina Zöld Kör Környezetvédelmi, Érdekvédelmi és Társadalmi Civil Szervezetben végzett munkájáért, a felügyelőségi, szakhatósági eljárások során kifejtett tevékenységéért,

Kerékgyártó Istvánnak, a tiszaújvárosi Városgazda Kht. ügyvezető igazgatójának, a település környezetszépítő kultúrája megalapozása, fejlesztése, a város közterületi zöldfelületeinek ápolása, gazdagítása érdekében végzett munkájáért,

Kovács Ilonának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hulladékgazdálkodási felügyelőjének, a hulladékgazdálkodási engedélyezés, ellenőrzés, szakhatósági eljárások lebonyolításában hosszú időn át végzett munkájáért,

Leitol Csabának, az MKM Consulting Kft. vezérigazgatójának, a regionális hulladékhasznosítási programok - Dél-balatoni és Sióvölgyi, a Mecsek-Dráva program - kidolgozásában, előkészítésében végzett munkájáért, korszerű hulladékgazdálkodási technológiák hazai megvalósításának elterjesztéséért,

Uram Jánosnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérőközpont vezető-helyettesének, a felügyelőség területén lévő immissziós mérőhálózat üzemeltetése során kifejtett magas szintű szakmai munkájáért

Dr. Vilmányi Zoltánnak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági igazgató-helyettesének, a hatósági területen végzett másfél évtizedes kiemelkedő teljesítménye elismeréseként,

 

Szabó Imre környzetvédelmi miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Balog Ákos Pál nyugalmazott középiskolai tanárnak, a Miskolci ÖKO-KÖR elnökének, környezetvédelmi szakértőnek, az ifjúság környezeti tudatosságának fejlesztése, a városi környezeti nevelési központ létrehozása, a helyi környezetvédelmi program kidolgozása érdekében hosszú időn át végzett munkájáért,

Dr. Bársony Balázsnak, a KvVM Közigazgatási és jogi főosztály fogalmazójának, lelkiismeretesen és kiemelkedő színvonalon végzett kodifikációs tevékenységéért,

Cserkutiné Illyés Ágnesnek, a budapesti Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanárának, hosszú évtizedeken keresztül folytatott környezeti nevelési munkájáért, a környezetvédelmi szakképzés területén nyújtott innovatív tevékenységéért, integráló környezet-pedagógiai munkásságáért,

Csikai Csaba Sándornak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Főtanácsosának, a természetvédelmi hatósági munkában hosszú időn át végzett szakszerű és elkötelezett tevékenységéért,

Emesz Tibornak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szakértőjének, hosszú időn át, magas színvonalon végzett munkájáért, új eljárások modellezése, bevezetése érdekében kifejtett tevékenységéért, pl. Pécs, Komló levegőminőségének javítása,

Farkas Bélának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyezési ügyintézőjének, környezetvédelmi és vízügyi területen, különösen az integrált környezethasználati és a levegőtisztaság-védelmi engedélyezés terén végzett több évtizedes precíz munkájáért

Gál Lajosnak, a Forrásvíz és Természetvédelmi Egyesület volt elnökének, aki jelenleg Gyenesdiás polgármestere, a környék környezetvédelme érdekében végzett tíz éves munkája, a Keszthelyi Hegység szemétmentesítése, a partközeli nádasok takarítása, és más akciók szervezése, végrehajtása során kifejtett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Izsáné dr. Somogyi Lillának, a KvVM Közigazgatási és jogi főosztály tanácsosának, lelkiismeretesen és kiemelkedő színvonalon végzett kodifikációs munkája elismeréseként,

Katonáné Szikora Olgának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének, közel húsz éven át nagy pontossággal, hozzáértéssel végzett környezetvédelmi hatósági munkája elismeréseként,

Kikindai Bélánénak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főmunkatársának, hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzett ügyintézői, titkárnői munkájáért

Kovács Csabának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének, vízvédelmi és víziközmű területen hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzett munkájáért,

Mészárosné Kiss Emerenciának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság környezetvédelmi ügyintézőjének, a környezetvédelem területén kifejtett több mint két évtizedes lelkiismeretes és kiemelkedő munkájáért,

Dr. Oláh Antalnak, a KvVM Környezetmegőrzési főosztály vezető-főtanácsosának, a minisztérium védelemigazgatással és polgári védelemmel kapcsolatos feladatainak példamutató ellátásáért,

Perényi Gábornak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettesének,  a környezetvédelmi és vízügyi ágazatban három évtizeden át végzett magas színvonalú szakmai, vezetői tevékenysége elismeréseként,

Dr. Podmaniczky Gábornénak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi ügyintézőjének, a környetvédelmi igazgatás, különösen a levegőtisztaság-védelem területen végzett több évtizedes magas szintű szakmai munkája elismeréseként

Szelestey Beátának, a Fővárosi Vízművek Zrt. környezetvédelmi csoportvezetőjének, a Vízmű ISO 14001 környezetirányítási rendszerének bevezetése során végzett kiemelkedő munkájáért,

Urbán László Jánosnak, a Zsámboki Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának, a település vízszolgáltatása, környezetvédelmi-vízgazdálkodási beruházásainak megvalósítása során végzett három évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként.

Ugrás vissza Ugrás vissza...