Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálon és az Ügyfélkapun 2016.10.25-én (kedd) 22:00 órától 2016.10.26. (szerda) 02:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu alá tartozó honlapok és szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Szíves megértését és türelmét köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:A kárenyhítési hozzájárulást az MVH határozata alapján kell befizetni!

Cikk:

A kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15–ig kell befizetniük a gazdáknak az MVH kárenyhítési lebonyolítási számlájára. A termőterület alapján kiszámított pontos összegről az MVH július 15-ig küld hivatalos értesítést a termelőknek.

Az új kárenyhítési törvény alapján a rendszernek  automatikusan tagja lesz az a termelő, aki egységes támogatási kérelmet nyújt be az MVH-hoz május 15-ig, és termőföldje meghaladja szőlő-gyümölcs ültetvényeknél az 1 hektárt, szántóföldi zöldségtermelésnél az 5 hektárt, egyéb szántóföldi művelési ágban a 10 hektárt. Az ennél kisebb földterületen gazdálkodó termelő önkéntesen, az egységes kérelemben megtett nyilatkozattal - 3 év folyamatosságot vállalva – csatlakozhat az agrárkár-enyhítési rendszerhez.

A termelőknek a káreseményt be kell jelenteniük a károsodás bekövetkezésétől számított 15 napon belül az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. A káresemény időpontja az, amikor a mezőgazdasági kár a növényi kultúránál először érzékelhető. A határidő elmulasztása a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elutasításával jár.

Ugrás vissza Ugrás vissza...